Nieterminowe płatności i niewypłacalni kontrahenci to wyzwanie dla wielu przedsiębiorców. Jest to dość powszechne i niebezpieczne zjawisko, które powoduje efekt domina oraz zatory płatnicze. A stąd prosta droga do problemów z płynnością finansową czy nawet upadłości. Jak zapobiegać takiej sytuacji? Co zrobić, gdy zatory już się pojawią?

 

Z tego tekstu dowiesz się:

Czym jest zator płatniczy?

Dlaczego powstają zatory płatnicze?

Jak przeciwdziałać zatorom płatniczym?

Dlaczego warto współpracować z firmą windykacyjną?

 

Brak terminowych wpływów jest jednym z największych wyzwań przedsiębiorstw, zwłaszcza reprezentujących sektor MŚP, czyli mikro, małe i średnie firmy. Tu opóźnienia w płatnościach są niemal codziennością i standardem, bo narzucane przez silniejszych uczestników rynku.

 

Jak wynika z raportu ”European Payment Report 2020” przygotowanego przez Intrum, faktury opłacane po terminie przez klientów i kontrahentów są już problemem dla 7 na 10 przedsiębiorców w naszym kraju.

 

Czym są zatory płatnicze?

Zator płatniczy występuje wówczas, kiedy przedsiębiorca za wykonane usługi lub towary nie otrzymuje od klienta bądź kontrahenta zapłaty zgodnie z ustalonym terminem.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa zator płatniczy w następujący sposób:

 

 czym są zatory płatnicze

 

Sytuacja jest bardzo szkodliwa, bo zaburza bieżące funkcjonowanie firmy i powoduje olbrzymie ryzyko, jakim jest utrata płynności finansowej.

Tymczasem, biorąc pod uwagę fakt, że gospodarka opiera się w znacznym stopniu na małych i średnich przedsiębiorstwach, można śmiało powiedzieć, że zatory płatnicze nie tylko pogarszają sytuację na rynku, ale mogą także hamować wzrost gospodarczy.

 

Dlaczego powstają zatory płatnicze?

Powodami powstawania zatorów płatniczych są m.in. wydłużone terminy płatności oraz przekraczanie uzgodnionego terminu zapłaty. Dlaczego kontrahenci lub klienci nie opłacają na czas faktur?

Przyczyn może być co najmniej kilka. Niektóre z nich nie są z pewnością zamierzone i wynikać mogą np. ze słabej kondycji finansowej, nieuzyskania zapłaty od innego, własnego kontrahenta czy po prostu złej koniunktury. To często uniemożliwia rozliczanie się z usługodawcami w terminie.

Jednak zdarza się również, że inne firmy w sposób celowy kredytują swoją działalność kosztem wierzyciela. Jest to często sposób na pozyskanie środków łatwiejszy od kredytu z banku pozwalający na zakup towaru przy braku środków. Jest to nieuczciwa praktyka, która może spowodować problemy finansowe u kolejnych przedsiębiorców.

Jeśli jakieś przedsiębiorstwo sprzedało towar lub wykonało usługę, a nie otrzymuje za nie wynagrodzenia, pojawia się problem, który może skutkować zatorem płatniczym. Stąd już prosta droga do utraty płynności finansowej.

W praktyce oznacza to:

– nieterminowe regulowanie zobowiązań,
– konieczność ograniczenia kosztów,
– brak inwestycji, podwyższenie cen produktów i usług,
– redukcję zatrudnienia.

jak powstają zatory płatnicze

Jeśli sytuacja się pogłębia, może doprowadzić nawet do upadłości firmy. Zanim to nastąpi, firma trafia na listy dłużników, co jeszcze bardziej ogranicza swobodną działalność gospodarczą.

Jak przeciwdziałać zatorom płatniczym?

Jest kilka sposobów, by w porę ustrzec się przed kłopotami z nieuczciwymi dostawcami, a co za tym idzie zapobiegać zatorom.

  • Weryfikacja – przede wszystkim warto sprawdzić potencjalnego kontrahenta lub klienta, np. w bazach informacji gospodarczej czy w KRS. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie wahaj się dopytać o szczegóły lub poprosić o przedstawienie dokumentacji firmy.

 

  • Spisywanie umowy – sporządzenie umowy z kontrahentem lub klientem pozwoli Ci w łatwiejszy sposób dochodzić swoich praw przy ewentualnych opóźnieniach w płatnościach.

 

  • Monitoring płatności – współpraca z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma klientami wymaga dobrej organizacji. Staraj się sprawdzać na bieżąco, czy przelew za usługę wpłynął na konto firmy w terminie.
  • Windykacja – istotna w zapobieganiu zatorom płatniczym jest także szybka reakcja na pojawiające się zadłużenia i ustalenie procedur windykacyjnych. Jeżeli nie masz czasu oraz zasobów, by zajmować się windykacją, zwróć się o pomoc do firmy windykacyjnej.

Dlaczego warto współpracować z firmą windykacyjną?

Przedsiębiorcy mają możliwość odzyskania niezapłaconych należności dzięki pomocy firm windykacyjnych. Jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie mają czasu na windykację długów oraz wykwalifikowanej w tym kierunku kadry.

Firmy windykacyjne mają znacznie większe możliwości odzyskania zadłużenia. Mogą zaproponować dłużnikowi odpowiedni harmonogram czy spłatę w ratach. Dzięki temu kontrahent spłaci swoje długi, a przedsiębiorca otrzyma środki, które będzie mógł przeznaczyć na spłatę własnych zobowiązań czy dalszy rozwój firmy.

 

Zatory płatnicze a prawo

Warto dodać, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nowe przepisy mają zastosowanie do transakcji zawartych po 1 stycznia 2020 roku, stosuje się je również do transakcji handlowych zawartych przed tym terminem.

Ustawa ma na celu zmniejszenie zatorów płatniczych w tzw. transakcjach asymetrycznych, czyli takich, w których wierzycielem jest mikro, mały, lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca może złożyć zawiadomienie do UOKiK na kontrahenta, który nagminnie spóźnia się z płatnościami.

 

Sprawdź także:

Czy można zamknąć działalność gospodarczą z długami?

Co zrobić z zaległościami w ZUS?

Jak sprawdzić firmę windykacyjną?

Poleć artykuł