Każdy przedsiębiorca, w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność, ma obowiązek opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Długi wobec tej instytucji grożą licznymi konsekwencjami. Co zrobić, gdy pojawią się zaległości w ZUS? Dostępnych jest kilka rozwiązań. 

 1. Dług w ZUS a konsekwencje.
 2. Jak sprawdzić zaległości w ZUS?
 3. Co zrobić z zaległościami w ZUS?
 4. Jak obliczyć odsetki od zaległości w ZUS?

Odprowadzanie składek do ZUS to jeden z obowiązków przedsiębiorcy. Dotyczy w tym także osób pracujących w formie samozatrudnienia, czyli wszystkich, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Ich wysokość ustalona jest odgórnie. Pieniądze wpłacane na poczet ZUS trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z tych środków finansowane są różnego rodzaju świadczenia, np. zasiłek chorobowy, renty, emerytury czy zasiłek macierzyński.

Zaległości w ZUS a konsekwencje

Zgodnie z przepisami, płatnik składek ZUS powinien opłacać je zawsze terminowo, czyli:

 • do 10. dnia następnego miesiąca, w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • do 15. dnia następnego miesiąca, w przypadku osób zatrudniających pracowników.

Zaniedbanie tego obowiązku i powstałe wskutek tego długigrożą poważnymi i licznymi konsekwencjami, jak chociażby:

 • odsetki karne wraz z kosztami upomnienia,
 • koszty egzekucji, które mogą prowadzić do zajęcia rachunku bankowego,
 • utrata prawa do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego,
 • utrata prawa o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej,
 • utrata prawa startowania w przetargu,
 • postępowanie karne,
 • zagrożenie zakazem prowadzenia działalności.

Warto dodać, że utrata prawa do zasiłku dotyczy nie tylko aktualnych zaległości, ale także starszych. Bieżące opłaty zaliczane są automatycznie  w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia. W praktyce oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca płaci składkę za październik, ale ma zaległości za wcześniejszy okres, np. luty – sierpień, to obecna wpłata pokryje najpierw zaległości, a nie składkę październikową.

Jak sprawdzić zaległości w ZUS?

Zaległości w ZUS nie można i nie warto ignorować. Poznanie skali zadłużenia w ZUS, tj. sprawdzenie informacji o swoim saldzie, to pierwszy krok, żeby wyjść z długów. Można to zrobić w różny sposób:

 • zadzwonić na infolinię,
 • udać się osobiście do najbliższej placówki ZUS,
 • umówić się z doradcą płatnika składek (w każdej placówce ZUS),
 • online – wchodząc na osobiste konto ZUS na Platformie Usług Elektronicznych.

Najszybciej stan konta w ZUS można sprawdzić online. Potrzebne będą dane do logowania na platformie i dostęp do Internetu. Poniżej trzy kroki, jak szukać na platformie ZUS tej informacji:

 1. Zaloguj się do swojego konta PUE ZUS.
 2. Wejdź w Zakładkę Saldo bieżące.
 3. Przyjrzyj się uważnie kolumnie Saldo WN. To właśnie Saldo WN obrazuje zaległości w opłaca     niu składek.

Co zrobić z zaległościami w ZUS?

Rentowność działalności, przepływ gotówki pomiędzy firmą a klientami, a przede wszystkim organizacja finansów mają wpływ na dotrzymanie terminów opłacania składek ZUS i mogą być powodem niepłacenia ich na czas.

Jeśli przedsiębiorca zalega ze spłatą, jak najszybciej trzeba podjąć odpowiednie kroki. Jest kilka możliwości:

 • Rozłożenie na raty

Jest możliwe, jeśli złożymy wniosek i go dobrze uzasadnimy. Na jego podstawie instytucja podejmuje decyzję, czy przedsiębiorca może spłacać zadłużenie w ratach i w jakiej wysokości. Jeśli rozstrzygnięcie będzie pozytywne dla płatnika, będzie musiał on zawrzeć porozumienie z ZUS. Warto dodać, że samo złożenie wniosku nie powoduje rozłożenia na raty. W przypadku odmowy przedsiębiorca będzie musiał spłacić całą należność.

Warto podkreślić, że o rozłożenie na raty może wnioskować tylko sam podatnik. Jeśli dług dotyczy zatrudnianych pracowników, nie ma możliwości skorzystania z układu ratalnego.

 • Odroczenie terminu płatności

W przypadku, gdy przedsiębiorca zmaga się z problemami finansowymi, wówczas może złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty składek ZUS. Umożliwia to uregulowanie zadłużenia w późniejszym okresie, określonym w umowie pomiędzy płatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o odroczenie należy złożyć w ostatnim dniu terminu płatności.

 • Umorzenie

Niestety taka sytuacja rzadko ma miejsce. Możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy ZUS uzna, że płatnik jest w trudnej sytuacji nie tylko finansowej, ale też rodzinnej oraz w sytuacji stwierdzenia całkowitej nieściągalności należności.

Ile wynoszą odsetki od zaległości w ZUS?

Jeśli płatnik przekroczy termin zapłaty składek ZUS, każdorazowo naliczane są odsetki za zwłokę, które podatnik ma obowiązek uregulować. Żeby obliczyć wysokość odsetek, można skorzystać z gotowych kalkulatorów internetowych, m.in. na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam znajduje się „Kalkulator odsetkowy dla płatników składek”, który umożliwia naliczenie odpowiedniej kwoty. Odsetki za zwłokę trzeba zapłacić łącznie z zaległymi składkami za dany okres. Nieprawidłowym jest opłacenie najpierw składek, a następnie – po czasie – odsetek.

Wyliczyć odsetki można też samodzielnie. Trzeba pomnożyć kwotę zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz podzielić otrzymany iloczyn przez 365 × 100. Odsetek za zwłokę nie nalicza się wówczas, jeśli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł (kwota ustalona ustawowo).

Kwota odsetek = (kwota należności x liczba dni zwłoki x stopa procentowa)/(365×100)

Składki ZUS są obowiązkowe i należy je płacić terminowo. Niekiedy sytuacje losowe albo kłopoty finansowe mogą spowodować trudności w regulowaniu opłat na czas. To, co należy zawsze zrobić w podobnej sytuacji, to nie czekać i podjąć działanie. Problem nie rozwiąże się sam, a możliwości jego rozwiązania jest co najmniej kilka.

Sprawdź także: Długi z działalności gospodarczej – nie lekceważ zadłużenia

Poleć artykuł