Małe kwoty, wielki kłopot — tak może skończyć się niepłacenie rachunków za telefon. Sprawdź, co robić, gdy rośnie Twoje zadłużenie u operatora telefonicznego.

  1. Od małej kwoty do dużego długu.
  2. Jak spłacić zadłużenie u operatora telefonicznego?
  3. Kiedy przedawnia się dług za telefon komórkowy?

 

Czy niezapłacony niski rachunek za telefon może stać się przyczyną utraty zdolności kredytowej i doprowadzić do tego, że zgłosi się do nas wierzyciel lub windykator? Jeden niezapłacony rachunek nie, ale kilka pod rząd, jak najbardziej. Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej mówią, że ponad 66 proc. Polaków ma telefon na abonament, który miesięcznie wynosi średnio około 52 zł. Co się stanie, jeśli przestaniemy go regulować?

Od małej kwoty do dużego długu

Operatorzy sieci komórkowych dość szybko sięgają po pomoc firm windykacyjnych. Może niektórzy konsumenci, którzy nie płacą abonamentu, mają poczucie, że operator „machnie ręką” na tak małe kwoty. Wystarczy jednak, że kilkaset osób nie zapłaci kilku swoich rachunków, żeby na koncie operatora brakowało pokaźnej kwoty. Takiej, która zmusza do rozpoczęcia procesu windykacyjnego.

 

Najpierw będzie to wezwanie do zapłaty, a jeśli to nie poskutkuje, może zgodnie z regulaminem lub umową – zawiesić świadczenie usług. Firma może też zlecić odzyskanie należności zewnętrznym firmom windykacyjnym lub sprzedać im długi. Oprócz tego, w momencie kiedy wysokość nieopłaconych faktur sięga powyżej 200 zł, operator może wpisać niepłacącego klienta do rejestru dłużników. Wpis do rejestru skutkuje utrudnieniami w uzyskaniu kredytu lub pożyczki bankowej, a nawet zakupów na raty.

 

Do rejestrów dłużników zaglądają również firmy, które świadczą różne usługi konsumentom, np. leasingodawcy i operatorzy telewizji kablowych.

 

Jak spłacić zadłużenie u operatora telefonicznego?

 

Jeśli masz dług z powodu niezapłaconych rachunków za telefon komórkowy, spróbuj porozumieć się z wierzycielem i poprosić o rozłożenie długu na raty. Jeśli operator przekazał już sprawę firmie windykacyjnej, najlepszym wyjściem z sytuacji będzie rozmowa z windykatorem. Możesz na przykład wynegocjować spłatę długu w ratach. Gdy powiesz windykatorowi, jakie są Twoje możliwości spłaty, zaproponuje ich wysokość.

 

Nie lekceważ wezwania do zapłaty i prób kontaktowania się z Tobą podejmowanych przez windykatora. To może być ostatnia szansa na polubowne zakończenie sprawy.

 

Kiedy przedawnia się dług za telefon komórkowy?

 

Długi telekomunikacyjne powstałe na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tak jak inne roszczenia majątkowe podlegają przedawnieniu. Należy jednak pamiętać, że upływ terminu przedawnienia nie spowoduje tego, że dług już nie będzie istniał. Operator dalej będzie mógł wnioskować o jego spłatę na drodze sądowej.

 

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93] termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Roszczenie o zapłatę rachunku za telefon jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez przedsiębiorcę – operatora sieci komórkowej. Po 3 latach od dnia wymagalności roszczenia – terminu zapłaty danej faktury czy też wystawionego rachunku roszczenie ulega przedawnieniu. Więcej na temat przedawniania długów pisaliśmy TUTAJ.

 

Pamiętaj, że poprzez określone działania operator może przerwać bieg przedawnienia, np. przez zawezwanie do ugody albo wniesienie powództwa do sądu. Takie działania spowodują, że dopiero po dokonaniu czynności okres przedawnienia będzie biegł od nowa. W tym czasie odsetki karne od długu cały czas rosną.

 

Zamiast czekać na przedawnienie, negocjuj z wierzycielem

 

Czekanie na przedawnienie wiąże się z ciągłym stresem. Nigdy nie wiadomo, kiedy wierzyciel zgłosi sprawę do sądu. Może też się okazać, że Twój dług z kilkuset złotych urośnie do kilku tysięcy, po doliczeniu kosztów sądowych i karnych odsetek.

 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest porozumienie się z wierzycielem. Jeśli jest nim firma windykacyjna, to masz wiele możliwości spłaty zadłużenia – np. dzięki częściowej większej wpłacie i rozłożeniu reszty długu na raty. Pamiętajmy, że każda spłata, nawet niewielkiej kwoty, zbliża dłużnika do rozwiązania problemu zadłużenia.

 

Sprawdź również:

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Kiedy możesz renegocjować z firmą windykacyjną warunki spłaty zadłużenia?

Czym jest konsolidacja długów?

Poleć artykuł