Celowe unikanie spłacania zadłużenia i współpracy z wierzycielem lub windykatorem może skutkować rozprawą sądową i egzekucją komorniczą. Co jednak, kiedy dłużnik wyjedzie za granicę? Czy to zwalnia z obowiązku spłaty długów? Co z jego długami?

Polski komornik nie może prowadzić działań poza terenem Polski, podobnie jak polski Urząd Skarbowy nie może zająć zagranicznego rachunku bankowego należącego do dłużnika. Istnieją jednak instrumenty prawne, dzięki którym można odzyskać dług poza granicami kraju.

Wyjazd za granicę nie zwalnia z obowiązku spłaty długów i tym samym nie zatrzymuje postępowania egzekucyjnego

 

  • Jeżeli zatem jesteś dłużnikiem, który otrzymał od sądu nakaz zapłaty, to wyjazd z kraju nie sprawi, że zaległe należności znikną. Lepiej od razu negocjuj warunki ich spłaty z wierzycielem.

 

  • Jeśli jesteś wierzycielem, nie martw się, że szansa na odzyskanie długu zniknęła wraz z dłużnikiem.

 

Polskie długi, a dłużnik za granicą

W Unii Europejskiej kwestie międzynarodowej egzekucji regulują przepisy Dyrektywy Rady nr 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń.

W przypadku państw, które nie są członkami Unii Europejskiej, możliwość przeprowadzenia egzekucji zależy od zawartych umów międzynarodowych między Polską a wskazanym krajem.

 

Egzekucja na terenie Unii Europejskiej

Przepisy europejskie pozwalają w  skuteczny sposób dochodzić spłaty długów poza granicami państwa, na podstawie tzw. europejskiego tytułu egzekucyjnego (ETE) lub europejskiego nakazu zapłaty (ENZ).

ETE to europejski paszport sądowy, zaświadczenie odnoszące się do orzeczenia (bądź aktu urzędowego lub ugody sądowej), wydane w ramach postępowania krajowego.

Jeśli wierzyciel uzyskał prawomocny wyrok w sprawie zadłużenia, może dochodzić swoich praw w każdym kraju Unii Europejskiej.

ETE i ENZ umożliwiają wierzycielowi wyegzekwowanie wyroku w innym państwie członkowskim UE, bez potrzeby wszczęcia nowego postępowania sądowego. Dzięki ETE i ENZ wierzyciel może dochodzić spłaty w państwie “trzecim” czy ubiegać się o stwierdzenie wykonalności orzeczenia w innym państwie.

Innymi słowy, np. niemiecki komornik może upomnieć się o niezapłacone w Polsce raty kredytu.

Mówiąc wprost, dłużnik nie zdoła uniknąć płacenia zaległego zobowiązania za granicą, ponieważ polskie i zagraniczne służby będą działać wspólnie, aby w konsekwencji odzyskać dług. A dzięki wspólnym regulacjom, będzie to w znacznym stopniu uproszczone. Nawet wyjazd za granicę nie zwalnia z obowiązku spłaty długów.

 

Jesteś dłużnikiem? Spłać zadłużenie na własnych warunkach

Jeżeli masz długi i nie chcesz wyjaśniać sprawy w obcym języku, w obcym kraju, to nawiąż współpracę z wierzycielem lub firmą windykacyjną. Nie unikaj telefonów od windykatora. Przedstaw swoją sytuację finansową, zaproponuj spłatę w ratach.

 

Dzięki windykacji polubownej zyskasz możliwość uregulowania długu na własnych warunkach, bez angażowania sądu i komornika.
Jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu zadłużenia jest… jego spłata. Nie unikaj więc odpowiedzialności. Karne odsetki narastają, a możesz w łatwy sposób temu zapobiec. Rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki, sprawdź, na czym polega współpraca z firmą windykacyjną (link).

 

Sprawdź również:

Windykacja długów – ile trwa?

Czy istnieje minimalna kwota windykacji?

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Poleć artykuł