Często powtarzanym mitem na temat windykacji jest kontaktowanie się windykatora z pracodawcą osoby zadłużonej. Nie jest to zgodne z prawdą. Windykator nie ma prawa informować osób trzecich o Twoim zadłużeniu. Jeśli Cię to spotkało, to padłeś ofiarą oszustwa lub naruszenia zasad etycznych. Sprawdź, co możesz zrobić.

Jeśli jesteś osoba zadłużoną, to istnieje możliwość, że będziesz współpracować z windykatorem. To dobra wiadomość. Dzięki temu szybciej wyjdziesz z długów. Windykator będzie próbował skontaktować się z Tobą telefonicznie, mailowo lub osobiście w celu wypracowania najkorzystniejszego dla obu stron rozwiązania.

Są jednak osoby, które ze względu na krążące w sieci, nieprawdziwe informacje rezygnują z tej szansy. Czy windykator może wypytywać na Twój temat pracodawcę?

Odpowiadamy — windykator nie ma prawa kontaktować się z twoim pracodawcą i informować go o Twoim zadłużeniu!

Prawo chroni osobę zadłużoną

Po Twojej stronie stoi prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Windykator nie może wypytywać osób postronnych — w tym pracodawcy — o dłużnika, nawet nieoficjalnie. I dotyczy to nie tylko odwiedzin w miejscu pracy, ale również kontaktów telefonicznych.

Co zrobić, jeśli windykator złamie prawo?

Jeśli jesteś świadkiem najścia osoby podającej się za windykatora w Twoim miejscu pracy, możesz przypomnieć jej, że łamie prawo i zażądać opuszczenia tego miejsca. Jeśli odmówi — wezwij policję. Taka osoba będzie musiała ponieść konsekwencje łamania prawa.

Jeśli oszust lub przedstawiciel nieuczciwej firmy nagminnie dzwoni do pracodawcy i przychodzi do miejsca pracy osoby zadłużonej — jest to nękanie. Co możesz wtedy zrobić? Zgłoś to na policję. Nękającemu można postawić zarzut możliwości popełnienia przestępstwa nękania (Art. 190a kk).

Oprócz tego możesz:

  • powiadomić miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów,
  • złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • opisać sytuację i wysłać pismo do Komisji Etyki ZPF (etyka@zpf.pl),
  • zawiadomić Biuro Rzecznika Finansowego,
  • złożyć zażalenie do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Kiedy żądać zadośćuczynienia za naruszenie dobra osobistego?

W przypadku naruszenia Twojego dobra osobistego możesz domagać się od takiej osoby zadośćuczynienia. Publiczne zniesławienie jest karalne (Art. 212 kk) i grozi za nie grzywna lub ograniczenie wolności. Możesz domagać się zadośćuczynienia pieniężnego lub wpłaty określonej kwoty na cel społeczny (Art. 448 Kc).

Prawo Cię chroni, ale zanim sięgniesz po ten sposób obrony musisz mieć pewność, że fałszywy windykator lub przedstawiciel nieetycznej firmy rzeczywiście wielokrotnie przekroczył granicę Twojej prywatności. Odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych możesz dochodzić wyłącznie na drodze cywilnej. Oznacza to m.in, że to po Twojej stronie leży zgromadzenie dowodów na popełnienie przestępstwa.

Zasady Dobrych Praktyk

Windykatorzy, którzy są przedstawicielami firm windykacyjnych zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych, kierują się Zasadami Dobrych Praktyk.

Zasady Dobrych Praktyk, to kodeks etyczny, który uwzględnia normy społeczne i prawne, jakich powinny przestrzegać firmy windykacyjne. Jeśli skontaktował się z Tobą przedstawiciel firmy, która działa zgodnie z tym kodeksem, masz gwarancję poszanowania Twoich praw. Taki windykator wie, że nie może wypytywać o Twoją sytuację finansową w miejscu pracy. Zamiast tego skontaktuje się z Tobą osobiście i zaproponuje sposób wyjścia z zadłużenia, uwzględniając Twoją sytuację finansową. Będziesz mieć możliwość negocjacji i polubownego załatwienia sprawy.

W celu zweryfikowania, z jaką firmą windykacyjną będziesz współpracować, wejdź na jej stronę internetową i szukaj oznaczeń ZPF. To da Ci gwarancję najwyższej jakości usług.

 

Sprawdź również:

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Kiedy możesz renegocjować z firmą windykacyjną warunki spłaty zadłużenia?

Mity na temat windykacji

Poleć artykuł