Niektórym może się wydawać, że określenia „windykacja” oraz „polubowna” nie idą ze sobą w parze. Nic bardziej mylnego! Wsparcie osób zadłużonych w powrocie do finansowej stabilizacji w najbardziej dogodny dla nich sposób, czyli windykacja polubowna, to kluczowy cel działania branży windykacyjnej.

Zadłużenie może dotknąć każdego z nas. Sama myśl o ciążących na nas zaległościach w spłatach powoduje stres. Często trudno nam przyznać się do kłopotów finansowych. Unikamy rozmowy na ten temat, a tym samym – podjęcia działań zmierzających ku rozwiązaniu problemu.

Kontakt ze strony firmy windykacyjnej może spowodować, że poczujemy się nieswojo. Tymczasem, to właśnie windykator najszybciej pomoże nam uporać się z problemem i nie będziemy pozostawieni sami w tak trudnej sytuacji. Zapoznanie się z charakterem polubownej windykacji, pomoże nam odczarować mity związane z funkcjonowaniem firm windykacyjnych.

Windykacja polubowna – definicja

Wyróżniamy dwa typy windykacji: polubowną oraz sądowo-egzekucyjną. Ta ostatnia dotyczy sytuacji, gdy osoba zadłużona nie wyraża żadnej woli współpracy, a wszystkie dotychczasowe możliwości zawarcia ugody i dobrowolnej spłaty zobowiązań zawodzą. Rozpoczyna się wówczas postępowanie sądowe, którego wyrok (najprawdopodobniej) nałoży na nas konieczność spłaty całego zadłużenia wraz z odsetkami. Takie działanie jest niekiedy niezbędne.

Windykacja polubowna to natomiast porozumienie z osobą zadłużoną, bez udziału sądu. Określamy ją jako „miękką”, a jej celem jest wypracowanie odpowiednich dla konsumenta warunków i zachęcenie go do podjęcia działań dążących do uregulowania zadłużenia. Opiera się to przede wszystkim na komunikacji z osobą zadłużoną, przekazywaniu niezbędnych informacji, a w konsekwencji – ustaleniu dogodnych warunków spłaty należności oraz uniknięciu wszelkich dodatkowych kosztów i drogi sądowej. Firma windykacyjna stara się wypracować kompromis, który uwzględni możliwości i oczekiwania każdej ze stron. Wbrew błędnym stereotypom, z firmą windykacyjną można się dogadać!

Wsparcie firmy windykacyjnej

Wypracowanie porozumienia pozwoli na ustalenie warunków spłaty, m.in. rozłożenie naszych zaległości na raty, wyznaczenie dogodnych terminów spłat, a docelowo – pozbycie się spędzającego sen z powiek zadłużenia. Firma windykacyjna dąży do polubownego charakteru działań, starając się zrozumieć, co doprowadziło do niewypłacalności i z jaką sytuacją życiową zmaga się zadłużona osoba. Staje się ona pewnego rodzaju mediatorem, który ma pomóc nam jak najlepiej załatwić sprawę.

 

Windykacja polubowna – na co możemy liczyć?

  • Pomoc w analizie sytuacji materialnej;
  • Indywidualne podejście, dopasowane do sytuacji osoby zadłużonej;
  • Wsparcie w wyjaśnieniu całego procesu windykacyjnego;
  • Wynegocjowanie najkorzystniejszej formy spłaty należności (rozłożenie na raty, wydłużenie okresu spłaty, dostosowanie do możliwości budżetowych).

 

Korona-kryzys doprowadził do pogorszenia się sytuacji wielu osób. Utrata płynności finansowej, problemy ze stabilizacją zatrudnienia czy też brak możliwości utrzymania i rozwoju prowadzonej działalności – to wszystko sprzyja powstawaniu piętrzących się zaległości i kłopotów. W tak ciężkich czasach tym bardziej nie powinniśmy wstydzić się mówić o problemach finansowych i otwarcie przyznać, że potrzebujemy pomocy. To pierwszy i w zasadzie najważniejszy krok w procesie poprawy sytuacji finansowej i pozbycia się zaległości. Wypracowanie odpowiednich reguł spłaty pozwoli nie tylko na uporządkowanie naszych spraw, ale – co równie istotne – uspokoi nas, zapewni poczucie kontroli i opanowania sytuacji. A to na pewno pomoże nam także w codziennym życiu i realizacji naszych obowiązków. Co warto dodać – zadłużenie możemy spłacać online, bez konieczności wychodzenia z domu, dzięki czemu zadbamy również o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

Sprawdź również:
Firma windykacyjna przejęła Twój dług – co to znaczy?

Mity na temat windykacji. Warto je poznać

Firma windykacyjna a komornik. Jakie są różnice?

Poleć artykuł