Czy na etapie egzekucji długów możesz jeszcze porozumieć się z wierzycielem? Tak! To może nawet pozwolić na umorzenie postępowania egzekucyjnego. Sprawdź, kiedy jeszcze może do tego dojść i dlaczego warto współpracować.

 

Co oznacza umorzenie postępowania egzekucyjnego?

 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza zakończenie działań komornika. Dochodzi do niego np. wtedy, kiedy nie ma już możliwości odzyskania długów. Umorzenie egzekucji komorniczej może dotyczyć całości lub części zobowiązania. Decyzję podejmuje:

 

 • komornik,
 • sąd,
 • wierzyciel.

 

Kiedy jest możliwe umorzenie postępowania egzekucyjnego?

 

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej następuje tylko w określonych sytuacjach. Najczęściej jest nią niewypłacalność osoby zadłużonej. Ale nie tylko. Umorzenie postępowania egzekucyjnego jest możliwe:

 

 • Z urzędu gdy kwota do odzyskania jest niższa niż koszty egzekucji.
 • Na mocy prawa w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika.
 • Na wniosek wierzyciela – są też sytuacje, gdy wierzyciel sam wnioskuje o umorzenie egzekucji komorniczej. Czasem osoba zadłużona dochodzi do wniosku, że lepszym rozwiązaniem od zajęcia komorniczego jest spłata długów na własnych warunkach. Wtedy też kontaktuje się z wierzycielem czy firmą windykacyjną i proponuje rozwiązanie. Komornik na wniosek wierzyciela musi umorzyć egzekucję. Nawet, jeśli otrzymał pierwsze wpłaty od dłużnika.

 

Kiedy dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

 

W wyjątkowych przypadkach istnieje również możliwość wnioskowania o umorzenie postępowania egzekucyjnego przez samą osobę zadłużoną. Należy mieć jednak solidne powody, by do tego doszło. Kiedy dłużnik może złożyć taki wniosek?

 • gdy roszczenie uległo przedawnieniu przed rozpoczęciem postępowania,
 • kiedy postępowanie nie zostało w żaden sposób opóźnione.

 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika — co dalej?

 

Najczęściej do umorzenia egzekucji dochodzi jednak przez postanowienie komornika. Dla osoby zadłużonej może wydawać się, że to kończy proces windykacyjny, ponieważ:

 • czynności egzekucyjne zostają wstrzymane,
 • dłużnik z powrotem może dysponować swoim majątkiem, bo ten staje się wolny od zajęcia komorniczego,
 • zostają wstrzymane wcześniej nałożone i nieuregulowane grzywny,
 • komornik przestaje dochodzić roszczeń wierzyciela.

Nie zawsze jednak na tym kończy się sprawa długów.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika nie likwiduje długu!

Wierzyciel może ponownie wystąpić o wszczęcie egzekucji, jeśli decyzja o umorzeniu została podjęta na podstawie bezskuteczności, czyli braku możliwości odzyskania długu. Wierzyciel ma prawo próbować odzyskać dług do momentu jego przedawnienia.

Ponadto, jeśli sąd lub komornik umorzą postępowanie egzekucyjne, termin przedawnienia zaczyna biec na nowo. Wyjątkiem od tego jest jedynie sytuacja, gdy umorzenie nastąpiło na skutek bezczynności wierzyciela.

 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie rozwiązuje ostatecznie problemu zadłużenia. Ponieważ termin przedawnienia biegnie na nowo, wierzyciel może pozwać Cię do sądu po raz kolejny, aż do czasu spłaty należności. Nigdy też nie będziesz wiedzieć, w którym momencie to się wydarzy.

Zamiast tego, lepiej wziąć sprawy we własne ręce, wynegocjować z wierzycielem lub firmą windykacyjną dogodne warunki spłaty zadłużenia i spłacić wszystkie należności.

O tym, w jaki sposób rozmawiać z windykatorem dowiesz się z naszego poprzedniego artykułu (link).

 

Sprawdź również:

Ile trwa windykacja długów?

Jak sprawdzić zadłużenie?

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Poleć artykuł