Windykacja długów pomaga zarówno wierzycielowi w odzyskaniu należności, jak i osobie zadłużonej w wyjściu z zadłużenia. To jednak dłużnik ma największy wpływ na to, czy będzie liczona w tygodniach, miesiącach czy latach.

 

 1. Windykacja — co to jest?
 2. Etapy windykacji
 3. Windykacja polubowna (miękka) – co to jest?
 4. Windykacja twarda – co to jest?
 5. Windykacja miękka – ile trwa?
 6. Ile trwa postępowanie sądowe?
 7. Ile trwa ściąganie długu przez komornika?

 

To, ile trwa windykacja długów zależy on od kilku czynników: możliwości finansowych dłużnika, podjęcia przez niego współpracy z wierzycielem na poszczególnych etapach windykacji, a na późniejszym etapie – od sądu.

Jak wygląda i ile trwa odzyskiwania należności w poszczególnych fazach windykacji? Wyjaśniamy w tym artykule.

 

Windykacja długów — co to jest?

 

Windykacja jest procesem odzyskiwania należności. Stosuje ją wierzyciel po upływie terminu płatności określonego w umowie sprzedaży, pożyczki, czy kredytu. Wierzyciel może rozpocząć windykację już pierwszego dnia po przekroczeniu tego terminu. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy i sądzi, że windykacja dotyczy wyłącznie zadłużeń niespłacanych przez długi okres. Tak nie jest, szczególnie teraz, gdy z roku na rok zadłużenie Polaków jest coraz większe i długi nie są spłacane w terminie.

 

Wierzyciele rozpoczynają windykację coraz szybciej, co jest korzystne dla osoby zadłużonej. Jeśli będzie otwarta na negocjacje, poniesie mniejsze koszty związane z całym procesem (odsetki oraz opłaty sądowe i komornicze). Współpraca dłużnika z wierzycielem jest kluczowa dla jak najszybszego rozwiązania problemu zadłużenia po obu stronach.

 

Etapy windykacji

 

Windykacja długów dzieli się na etapy:

 

 • windykację wstępną – polubowną,
 • postępowanie sądowo-egzekucyjne

 

Windykacja wstępna nazywana jest także polubowną lub miękką. Postępowanie sądowe i postępowanie egzekucyjne zaliczamy już do tzw. windykacji twardej.

 

Choć może się wydawać, że tylko miękka windykacja długów gwarantuje polubowne załatwienie sprawy, warto wiedzieć, że taka możliwość istnieje na każdym jej etapie. Gdy dojdzie do windykacji twardej, dogadanie się z wierzycielem albo reprezentującą go firmą windykacyjną jest wciąż możliwe.

 

Windykacja polubowna (miękka) – co to jest?

 

Na tym etapie wierzyciel lub przedstawiciel firmy windykacyjnej próbuje kontaktować się z dłużnikiem poprzez wezwanie do zapłaty, sms lub rozmowę telefoniczną. Jeśli nawiązanie kontaktu się nie powiedzie, porozmawiać z dłużnikiem będzie próbował windykator terenowy.

 

Podczas windykacji polubownej wierzyciel przypomina o zaległościach w spłacie i pyta o przyczyny ich powstania. To najlepszy moment na szczerą rozmowę. Osoba zadłużona może poprosić o:

 

 • rozłożenie długu na raty (jeśli wcześniej nie było to ujęte w umowie),
 • obniżenie wysokości rat i wydłużenie okresu ich spłaty,
 • nienaliczanie odsetek.

 

Większość wierzycieli woli zakończyć windykację polubownie, jest więc skłonna iść na ugodę. Wszystko jednak zależy od postawy dłużnika i jego woli współpracy. Jeśli nie dojdzie do porozumienia stron, windykacja przechodzi do kolejnego etapu.

Więcej na temat windykacji polubownej pisaliśmy TUTAJ.

 

Windykacja twarda – co to jest?

 

Gdy dochodzi do windykacji twardej jest to dla dłużnika dużo trudniejszy i bardziej kosztowny etap. Wówczas wierzyciel (lub działająca w jego imieniu kancelaria prawna czy firma windykacyjna) sięga po pomoc organów prawa.

 

Postępowanie sądowe

 

Jeśli podjęte wcześniej przez wierzyciela lub firmę windykacyjną sposoby odzyskania należności nie powiodą się, ma on prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Postępowanie sądowe może odbywać się na zasadach ogólnych lub zgodnie z przepisami o postępowaniach odrębnych. W pierwszym przypadku w sądzie odbywa się posiedzenie jawne, z rozprawą, w której uczestniczy osoba zadłużona i wierzyciel. W postępowaniach odrębnych sąd wykorzystuje tryb postępowania upominawczego lub nakazowego — pozwany nie jest informowany o sprawie, do chwili wręczenia mu nakazu zapłaty. Od chwili wręczenia nakazu zapłaty pozwany ma dwa tygodnie na spłatę całego długu wraz z kosztami sądowymi.

 

Postępowanie egzekucyjne

 

W przypadku, gdy dłużnik nie zastosuje się do wyroku sądu i nakazu zapłaty, wierzyciel może skierować sprawę do komornika. Uprawnienia komornika pozwalają mu na częściowe zajęcie wynagrodzenia, emerytury, renty oraz majątku (ruchomego i nieruchomego) osoby zadłużonej. Do tego, dłużnik będzie musiał pokryć koszty egzekucji komorniczej, co w rezultacie znacznie zwiększy kwotę do spłaty.

 

Windykacja miękka – ile trwa?

 

Okres ten może różnić się w zależności od wierzyciela. W przypadku współpracy z firmą windykacyjną, wszystko zależy od osoby zadłużonej i jej możliwości finansowych.

 

Istotą działalności firm windykacyjnych jest pomoc dłużnikom w wyjściu z długów. Dlatego windykator może ustalić niewielkie raty, które będą spłacane nawet przez kilka lat. Z tej opcji warto jednak skorzystać tylko w naprawdę ciężkiej sytuacji.

 

Im szybciej osoba zadłużona spłaci należność, tym lepiej dla niej. Koniec spłaty zadłużenia oznacza m.in. usunięcie danych osoby zadłużonej z biur informacji gospodarczych.

 

W Polsce jest kilka biur informacji gospodarczej, te najbardziej znane to:

 

— KRD – Krajowy Rejestr Długów

— BIK – Biuro Informacji Kredytowej

— BIG – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

— ERIF – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 

Minimalną kwotę długu, która uprawnia wierzyciela do udostępnienia danych osoby zadłużonej w bazie dłużników jest 200 zł (dla przedsiębiorców — 500 zł). Wystarczy jedna – dwie nieuregulowane na czas (w ciągu 60 dni) opłaty np. za media, czynsz lub alimenty. Łatwo się więc znaleźć w takiej bazie, a konsekwencje tego mogą być duże   — następuje utrata lub obniżenie zdolności kredytowej.

 

Windykacja długów w bankach i firmach pożyczkowych

 

Bank rozpocznie windykację długów wcześniej i będzie ona trwała dość krótko, bo zwykle po 30, maksymalnie 90 dniach bezskutecznej windykacji bank przechodzi do kolejnych etapów odzyskiwania należności. Firmy pożyczkowe mogą czekać na wpłatę nieco dłużej – trzy miesiące lub dłużej.

 

Po trzech miesiącach — bo taki jest zazwyczaj okres wypowiedzenia umów pożyczkowych i kredytowych — wierzyciel może wypowiedzieć umowę. Dla dłużnika oznacza to powstanie natychmiastowej wymagalności spłaty całego zaciągniętego długu.

 

Ile trwa postępowanie sądowe?

 

Długość trwania postępowania sądowego zależy głównie od stopnia „zajętości” sądu. Samo oczekiwanie na rozpoczęcie postępowania, może trwać kilka miesięcy. Na wyrok i wydanie nakazu zapłaty trzeba czekać kolejne kilka miesięcy.

 

Od momentu wydania nakazu zapłaty dłużnik ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, nakaz uprawomocnia się, a wierzyciel wnosi do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Czas oczekiwania na tę klauzulę to od 2 do 4 tygodni.

 

Gdy osoba zadłużona wniesie sprzeciw lub złoży własne zarzuty, oznacza to kontynuację sprawy według przepisów ogólnych. Jeśli na tym etapie dłużnik również otrzyma wyrok i nakaz zapłaty, wobec którego się sprzeciwi, sprawa znajdzie finał w sądzie II instancji.

 

Wiele więc zależy od zachowania dłużnika — jeśli będzie sprzeciwiał się wyrokowi i nakazowi zapłaty, proces sądowy może znacznie się wydłużyć. Zawsze jest to jednak niekorzystna sytuacja dla osoby zadłużonej.

 

Ile trwa ściąganie długu przez komornika?

 

Egzekucja komornicza może zająć od kilku miesięcy do kilku lat. Wszystko zależy od kwoty długu, sytuacji finansowej dłużnika i od skuteczności samego komornika. Bywa, że przy kiepskiej sytuacji finansowej osoby zadłużonej egzekucja zostaje umorzona ze względu na jej bezskuteczność, ale to są wyjątki. W większości przypadków komornik zajmuje dłużnikowi majątek i część dochodów (lub innych wpływów na podstawie umów cywilno-prawnych) do czasu spłaty całego długu, doliczając do tego koszty egzekucyjne. O tym, czym różni się praca komornika od windykatora pisaliśmy TUTAJ.

 

Proces windykacyjny może być długotrwały, ale to dłużnik ma wpływ na to, kiedy i na jakim etapie odzyskiwanie należności przez wierzyciela dobiegnie końca. Im wcześniej dojdzie do rozmów i negocjacji, tym większa szansa na polubowne ustalenie warunków spłaty i uniknięcie kosztów sądowych i komorniczych.

 

Sprawdź również:
Firma windykacyjna przejęła Twój dług – co to znaczy?

Mity na temat windykacji. Warto je poznać

 

Poleć artykuł