Po spłaceniu długów ponownie możesz korzystać z szerokiej oferty usług finansowych — kredytów, rat i abonamentów. Może to być jednak utrudnione, jeśli informacje na temat Twoich długów nie zostały usunięte z odpowiednich baz dłużników. Jak tego dopilnować? Czy możesz je usunąć samodzielnie?

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Gdzie są Twoje dane o zadłużeniu
 2. Czy możesz usunąć dane z rejestru dłużników
 3. Jak zniknąć z rejestru KRD
 4. Jak usunąć niekorzystne informacje z rejestru BIK
 5. Jak zniknąć z rejestru BIG?
 6. Jak usunąć swoje dane w ERIF?

 

Jeśli Twoje dane kiedykolwiek znalazły się w rejestrach dłużników, a Twoje długi są już spłacone, sprawdź, czy wierzyciel usunął je z tych baz. Oczywiście nie dzieje się to z dnia na dzień. Wierzyciel, w tym firma windykacyjna, ma na to 14 dni od momentu spłaty długu.

 

Samodzielnie możesz sprawdzić, czy dane o Twoim zadłużeniu zostały usunięte z BIG-ów. Warto to zrobić jeśli planujesz starać się o kredyt. Jeżeli dane o Twoim zadłużeniu będą nadal w bazach BIG-ów, to Twój wniosek o kredyt może zostać odrzucony albo możesz otrzymać mniej korzystne oprocentowanie kredytu. Z negatywnym wpisem w BIG możesz mieć też kłopoty w kupowaniu na raty, a nawet z otrzymaniem abonamentu na internet lub telefon.

 

 

Sprawdź, gdzie są Twoje dane o zadłużeniu

 

Dane o zadłużeniu są przekazywane przez wielu wierzycieli do biur informacji gospodarczej, ale nie do wszystkich. W Polsce najbardziej znanymi są:

 

 • KRD – Krajowy Rejestr Długów,
 • BIK – Biuro Informacji Kredytowej,
 • BIG InfoMonitor,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.

 

 

Warto wiedzieć, że do powyższych rejestrów można zostać wpisanym również za małe „przewinienia”. W przypadku konsumenta jest to 200 zł, firmy 500 zł. Nie trzeba być więc zadłużonym na kilkadziesiąt tys. zł, wystarczy, że spóźnisz się ze spłatą jednej czy dwóch rat kredytu lub pożyczki. Do rejestru możesz trafić też za niepłacenie w terminie rachunków za media, czynszu lub unikanie płacenia alimentów i mandatów.

 

Jakie warunki muszą być spełnione, aby zgodnie z prawem wierzyciel mógł zamieścić Twoje dane w rejestrze dłużników? Wszystkie poniższe:

 

 • Twoja zaległość jest większa niż 200 zł (500 zł jeśli jesteś przedsiębiorcą),
 • minęło 30 dni od wyznaczonej daty jej uregulowania (w przypadku przedsiębiorstwa lub 14 dni w przypadku konsumenta),
 • minął przynajmniej miesiąc od chwili, kiedy wierzyciel przysłał Ci wezwanie do zapłaty wraz z informacją o planowanym wpisie do rejestru dłużników (musi podać, o który rejestr chodzi).

 

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy. Wtedy już nie ma znaczenia ani kwota, ani termin przeterminowania wierzytelności. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie: https://erif.pl/konsumenci/twoja-informacja-gospodarcza/

 

Czy możesz usunąć dane z rejestru dłużników?

 

Jeśli wierzyciel nie wykonał swojego obowiązku prawnego i nie wypisał Cię z listy dłużników, możesz mu o tym przypomnieć lub zrobić to samodzielnie.

 

Z każdego rejestru prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej można usunąć dane w taki sam sposób. Dotyczy to wszystkich BIG-ów, ponieważ działają one w oparciu o jedną i tę samą ustawę, która reguluje ich działalność.

 

Jak zniknąć z rejestru KRD?

 

W każdym KRD dane osób zadłużonych widnieją aż do chwili spłaty zobowiązań. Od tego momentu wierzyciel powinien w ciągu 14 dni zgłosić, że zadłużenie zostało spłacone.

 

Jeśli jesteś w takiej sytuacji, oto co możesz zrobić:

 • wysłać do KRD wniosek o wykreślenie z rejestru dłużników,
 • do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające uregulowanie zobowiązania finansowego,
 • złożyć zażalenie na wierzyciela za niedopełnienie formalności związanych z wypisem Twoich danych z danego KRD.

 

Twoje dane znikną z KRD także wraz z upływem czasu:

 • po 3 latach od chwili ostatniej aktualizacji Twoich danych przez wierzyciela,
 • po 10 latach od momentu przekazania przez wierzyciela Twoich danych do KRD.

 

Nie warto jednak tak długo czekać! Jeśli Twój dług jest już spłacony — zacznij działać w sprawie wypisu z rejestru.

 

Jak usunąć niekorzystne informacje z rejestru BIK?

 

BIK jest informowany o Twoich staraniach o kredyt, pożyczkę czy kartę debetową. W bazach BIK-u, podobnie jak w przypadku baz BIG, są wszystkie dane o zaciągniętych przez Ciebie kredytach i pożyczkach bankowych i widnieją tam do czasu spłacenia tych zobowiązań. Te dane — zarówno pozytywne, jak i negatywne — mogą być przetwarzane bez Twojej zgody przez okres 5 lat. Po tym okresie możesz domagać się ich usunięcia.

 

Dane w BIK możesz usunąć, m.in., gdy:

 • podczas spłaty Twojego kredytu nastąpiły opóźnienia, ale ostatecznie wszystko jest już uregulowane i upłynęło 5 lat od chwili spłaty należności,

 

 • kredyt był spłacony w terminie — w tym przypadku musisz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego, którą bank lub inny pożyczkodawca standardowo umieszcza w umowie.

 

Usunięcie Twoich danych jest możliwe jedynie za pośrednictwem instytucji, która udzieliła Ci świadczeń pieniężnych. To do niej złóż wniosek o usunięcie danych z BIK.

 

Ważne! Jeśli podczas spłaty kredytu nie było żadnych opóźnień, nie usuwaj danych z BIK! To jest Twoja pozytywna historia kredytowa dostępna dla banków. Dzięki niej łatwiej otrzymasz każdy kredyt.

 

Jak zniknąć z rejestru BIG?

 

Wpisanie do bazy BIG skutkuje 10-letnim okresem przechowywania danych w tym rejestrze.

 

Jeśli po spłacie przez Ciebie długu wierzyciel nie zaktualizował wpisu w rejestrze, procedura usuwania danych jest podobna jak w przypadku BIK. Musisz wysłać odpowiedni wniosek do BIG-u i załączyć dokumenty potwierdzające spłatę długu.

 

Jak usunąć swoje dane w ERIF?

 

W tym rejestrze zasada jest podobna — trzeba spłacić wszystkie zobowiązania i poczekać 14 dni, aż wierzyciel zgłosi do ERIF wniosek o usunięcie danych.

 

 

Najlepiej jednak w ogóle nie dopuszczać do sytuacji, w których wierzyciele zmuszeni są umieścić negatywne informacje na temat Twoich zadłużeń w powyższych bazach. Rozsądnie planuj swój budżet (jak to zrobić podpowiadamy TUTAJ), a także nie unikaj kontaktu z wierzycielami czy firmami windykacyjnymi. Pomogą Ci wyjść z długów.

 

Sprawdź również:

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Kiedy możesz renegocjować z firmą windykacyjną warunki spłaty zadłużenia?

Czym jest konsolidacja długów?

Poleć artykuł