Czy po spłacie zadłużenia masz szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego? Jakie warunki należy spełnić? Ile czasu musi upłynąć?

Przejściowe problemy ze znalezieniem pracy, wzrost kosztów życia, nieprzewidziane wydatki – wszystko to może spowodować, że nie będziesz w stanie zapłacić rachunków czy rat kredytu
w terminie. Niestety, tego typu zadłużenia są odnotowywane, przez co w przyszłości możesz mieć problemy z uzyskaniem kolejnego finansowania.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest zdolność kredytowa i co jest brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej?
 • Co to jest BIK?
 • Jak długo przechowywane są dane w BIK?
 • Czy można wyczyścić dane w BIK?
 • Czy postępowanie windykacyjne przekreśla szansę na kredyt hipoteczny?

Czym jest zdolność kredytowa?

Z pojęciem zdolności kredytowej prędzej czy później zetknie się każdy, kto stara się o kredyt. Warto wiedzieć, czym jest zdolność kredytowa i co ma na nią wpływ, żeby zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję banku w sprawie przyznania finansowania.

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty kredytu wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami. Dzięki analizie zdolności kredytowej, bank jest w stanie oszacować ryzyko kredytowe oraz ustalić, czy i jaką kwotę może bezpiecznie pożyczyć wnioskującemu, tak aby nie mieć problemów z egzekwowaniem należnych rat.

Jeżeli analitycy bankowi uznają, że sytuacja finansowa wnioskującego nie jest wystarczająco dobra, by udzielić mu kredytu, klient otrzyma negatywną decyzję.

Zdolność kredytowa jest także wskazówką dla banku, jaką kwotę może pożyczyć, by klient nie miał problemów ze spłatą.

Co jest brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej?

Pamiętaj, że wysokość zdolności kredytowej może różnić się w zależności od tego, w jakim banku jest wyliczana. Dzieje się tak dlatego, że jej składowe nie są jednakowo traktowane we wszystkich bankach, inaczej są też analizowane. Zazwyczaj jednak przy wyliczaniu zdolności kredytowej brane są pod uwagę następujące czynniki:

 • Dochody. I nie chodzi tu jedynie o wysokość miesięcznego wynagrodzenia wnioskującego o kredyt, ale i o stabilność zatrudnienia. O tym, czy otrzymasz kredyt hipoteczny może np. zadecydować informacja, czy masz zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony czy umowę o dzieło. Oczywiście im wyższe zarobki, tym większe szanse na otrzymanie kredytu w zakładanej wysokości. Należy jednak pamiętać, że wymogi co do źródła dochodu zaostrzyły się w czasach pandemii. Większe szanse na kredyt będą miały osoby posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony niż np. uzyskujące dochody z własnej działalności. Zwłaszcza gdy działalność dotyczy branż najbardziej dotkniętych pandemią, jak hotelarstwo czy gastronomia.
 • Koszty utrzymania. Analitycy bankowi biorą również pod uwagę stałe koszty, jakie ponosisz co miesiąc, aby utrzymać gospodarstwo domowe. Istotną informacją dla banku jest także liczba osób, które posiadasz na utrzymaniu;
 • Aktualne zadłużenia. Bank zawsze sprawdza, czy posiadasz już inne zobowiązania kredytowe, alimenty, limity na koncie czy karty kredytowe (także te nieużywane).

Nie są to jednak jedyne informacje, jakie przedstawiciel banku będzie chciał od uzyskać od potencjalnego kredytobiorcy przy obliczaniu zdolności kredytowej. Duże znaczenie będzie miał np. wiek, stan cywilny, wykształcenie, staż pracy oraz… pozytywna historia kredytowa. Ta ostatnia sprawdzana jest przede wszystkim w oparciu o dane Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Co to jest BIK?

BIK jest bazą danych, w której znajdują się wszelkie informacje o aktualnie spłacanych (lub zaległych) kredytach czy pożyczkach oraz o historii i rzetelności w spłacaniu dawnych zobowiązań.

Jeżeli zdarzało Ci się spóźniać z zapłatą rat poprzedniego kredytu o ponad 60 dni, to jest duże prawdopodobieństwo, że informacja na ten temat została odnotowana w BIK.

BIK nie jest jednak jedyną bazą danych, z jakiej mogą korzystać banki w procesie kredytowym. Źródłem informacji są dla nich także biura informacji gospodarczych. Jakie dane są przez nie gromadzone? Np. informacje o zaległościach w płatnościach za czynsz, prąd, gaz telefon czy telewizję.

Pamiętaj, że w tych bazach znajdują się także pozytywne informacje na Twój temat. Jeżeli bank sprawdzi, że w BIK znajdują się dane o rzetelnym spłacaniu rat, to jest to dla niego sygnał, że zapewne również nowy kredyt będziesz obsługiwać terminowo.

Jak długo przechowywane są dane w BIK?

Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że nie zawsze udawało Ci się regulować raty w terminie, to pewnie zastanawiasz się, ile czasu taka informacja widnieje w BIK.

Po otrzymaniu kredytu, instytucje finansowe regularnie przekazują informacje o tym, jak spłacasz zobowiązanie. Dane te są aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu aż do spłaty ostatniej raty. Jeżeli nie płacisz rat w terminie i opóźnienia te wynoszą ponad 2 miesiące, to taka informacja będzie widniała w BIK przez 5 lat.

Jeżeli w tym czasie będziesz starać się o kolejny kredyt, to bank może prosić Cię o wytłumaczenie, skąd wzięły się te opóźnienia, a nawet odmówić udzielenia finansowania.

Czy można „wyczyścić” dane w BIK?

Istnieją 3 przypadki, w których możesz zwrócić się o wyczyszczenie lub skorygowanie danych w BIK.

 • Gdy chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym – jednak tylko w przypadku, gdy był on spłacany terminowo;
 • Gdy minęło 5 lat od spłaty kredytu – warto zadbać o usunięcie po odpowiednim czasie informacji o nieprawidłowej obsłudze kredytu przed staraniem się o kolejny;
 • Gdy w BIK znajdują się nieprawdziwe informacje.

Czy postępowanie windykacyjne przekreśla szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Jeżeli Twoje zadłużenie przejęła firma windykacyjna, a chcesz w przyszłości starać się o kredyt hipoteczny, to powinno Ci zależeć na tym, aby jak najszybciej je spłacić. Dopóki tego nie zrobisz, informacje na ten temat, w zależności od rodzaju zadłużenia, będą ciągle widoczne albo w BIK, albo
w innych biurach informacji gospodarczych.

Nie obawiaj się zatem kontaktu z firmą windykacyjną. Przedstaw jej swoją sytuację finansową, tak, abyście mogli wspólnie przygotować plan spłaty i ustalić dogodne raty. Im dłużej będziesz zwlekać, tym bardziej będą oddalać się Twoje marzenia o nowym mieszkaniu.

Jeżeli zadłużenie wynika z nieprawidłowej spłaty kredytu lub pożyczki, to dopiero po 5 latach od spłaty informacja może zniknąć z Biura Informacji Kredytowej. Jeśli jednak jest to zadłużenie, które powstało przez niepłacenie np. rachunków za prąd, to wierzyciel jest zobowiązany do usuwania danych osoby zadłużonej z biur informacji gospodarczych już w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia!

Postępowanie windykacyjne nie przekreśla więc Twoich szans na otrzymanie kredytu hipotecznego. Wszystko zależy od tego, jak szybko zdecydujesz się na współpracę z windykatorem.

 

Jeśli szukasz porad, w jaki sposób dogadać się z windykatorem, sprawdź nasze poprzednie poradniki:

Chcesz wyjść z długów? Przygotuj odpowiedni plan działania. Podpowiadamy jak
Nie uciekaj przed windykatorem. Dlaczego warto współpracować?
Firma windykacyjna a komornik. Jakie są różnice?

Poleć artykuł