Zdarza się, że strata osoby bliskiej to nie koniec przykrych wydarzeń. Wkrótce dostajemy informację o jej zadłużeniu. Z rodziną zwykle nie rozmawiamy o problemach finansowych. Tymczasem śmierć nie wygasza umowy kredytowej. Jak wygląda spłata zadłużenia po śmierci bliskich? Czy musimy dziedziczyć długi po śmierci kogoś z rodziny?

Spłata zobowiązania po śmierci kredytobiorców jest obowiązkiem spadkobierców wskazanych w testamencie. Jeśli go nie ma, spłatę długów po śmierci regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z nimi spadkobiercami są, w pierwszej kolejności współmałżonek i dzieci. Jeśli zmarły nie pozostawił żyjących zstępnych (każdy kolejny potomek), do postępowania spadkowego zostają włączeni rodzice i rodzeństwo zmarłego.

Kto dziedziczy długi po śmierci bliskich zgodnie z prawem?

Wyróżniamy cztery grupy dziedziczących:

  • Grupa I: małżonek oraz dzieci zmarłego (zstępni dzieci, jeśli one nie żyją),
  • Grupa II: małżonek, rodzice, rodzeństwo — w przypadku, gdy jedno z rodziców nie żyje, zstępni rodzeństwa,
  • Grupa III: dziadkowie, ich zstępni, pasierbowie,
  • Grupa IV: gmina lub Skarb Państwa.

Pół roku na decyzję

Przepis dziedziczenia zadłużenia dotyczy wszystkich, bez względu na ich wiedzę o sytuacji materialnej zmarłego bliskiego. Spadkobierca ma sześć miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w tym czasie może:

  • przyjąć go bez ograniczenia odpowiedzialności za długi,
  • przyjąć go z ograniczeniem odpowiedzialności (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza),
  • odrzucić.

W praktyce przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że odpowiedzialność za długi zmarłego jest ograniczona, tj. nie może przekroczyć wartości przejętego przez spadkobiercę majątku.

Jeśli w ciągu sześciu miesięcy osoba dziedzicząca nie złoży oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu, wtedy zgodnie z prawem przejmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Ochrona dla spadkobiercy dłużnika

Warto dodać, że w okresie sześciu miesięcy od śmierci dłużnika spadkobierca jest objęty ochroną. To oznacza, że zadłużenie nie wzrasta. Dodatkowo żaden wierzyciel nie może żądać od niego w tym czasie spłaty zadłużenia po bliskiej osobie.

Jeśli przyjmujemy lub odrzucamy spadek należy zdecydować, gdzie złożymy oświadczenie. Możliwości są dwie:

  • sąd – postepowanie trwa dłużej, ale jest tańsze,
  • notariusz – sprawę załatwiamy na miejscu.

Zanim odrzucisz spadek z zadłużeniem?

Jeśli odziedziczyłeś spadek i chcesz z niego zrezygnować, bo dowiedziałeś się, że zmarła osoba posiadała kredyt, nie działaj pochopnie. Najpierw sprawdź wartość i warunki kredytu. Niekiedy banki zabezpieczają się na wypadek śmierci kredytobiorcy i ubezpieczają spłatę.

Jeśli wartość spadku zmarłego (nieruchomości, gotówka, sprzęt etc.) jest większa niż długi, możesz sprzedać część majątku i spłacić zadłużenie. Jeśli długi są wyższe niż wartość dziedziczonego majątku najlepiej jak najszybciej zrzec się spadku.

 

Sprawdź również:

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – co musisz wiedzieć?

Kiedy możesz renegocjować z firmą windykacyjną warunki spłaty zadłużenia?

Co się bardziej opłaca – spłata długu w ratach czy jednorazowa?

 

 

Poleć artykuł