Proces windykacyjny obejmuje różne działania, mające na celu odzyskanie niespłaconej należności. Rozpoczyna się od tych polubownych, w które często zaangażowana jest firma windykacyjna. Gdy te działania nie przynoszą skutków, niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowo-egzekucyjnego. Czego możesz się spodziewać na każdym z etapów windykacji?

Rozpoczęcie procesu windykacji jest skutkiem nieuregulowania zobowiązań finansowych, np. zaciągniętych pożyczek, kredytów, niespłacanych faktur. Przyczyn powstania zadłużenia może być bardzo wiele i są one uzależnione od sytuacji życiowej. Windykacja ma kilka etapów, a na każdym z nich możliwe jest negocjowanie polubownego rozwiązania sprawy.

Etapy windykacji – windykacja polubowna

Windykacja wstępna lub polubowna, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie spłaty zaległego zadłużenia. Wierzyciel często korzysta z usług firm windykacyjnych. Mają one większe doświadczenie oraz narzędzia, aby zaproponować obu stronom satysfakcjonujące rozwiązanie.

Windykacja polubowna daje osobie zadłużonej największe szanse na negocjowanie warunków spłat zadłużenia. Możesz poprosić o rozłożenie zadłużenia na raty czy też wydłużenie terminu jego spłacenia. To właśnie na tym etapie, ze względu na elastyczne podejście firm windykacyjnych, najczęściej dochodzi do podpisania ugody i zobowiązania się do regulacji należności. Więcej na temat windykacji polubownej pisaliśmy tutaj.

Niestety, w wielu przypadkach, ze względu na panujące mity na temat windykacji, konsumenci rezygnują z tej opcji. Wtedy też wierzyciel zmuszony jest przejść do kolejnego etapu.

Etapy windykacji – postępowanie sądowo-egzekucyjne

Jeżeli wierzycielowi lub firmie windykacyjnej nie uda się osiągnąć z osobą zadłużoną porozumienia na etapie windykacji polubownej, niezbędne jest podjęcie kolejnego kroku. Postępowanie sądowo-egzekucyjne rozpoczyna się od złożenia pozwu przez wierzyciela w celu uzyskania nakazu zapłaty. Następnie wierzyciel występuje o nadanie klauzuli wykonalności do wyroku sądowego. Po jego uzyskaniu, jeśli osoba zadłużona nadal nie uregulowała zadłużenia, może zlecić komornikowi kolejne działania.

Na tym etapie nadal masz możliwość negocjowania z wierzycielem. Opcji może być już jednak mniej niż w przypadku windykacji wstępnej. Na niekorzyść osoby zadłużonej działa także brak woli porozumienia na wcześniejszym etapie. Zasygnalizowanie chęci współpracy zawsze jest jednak mile widziane.

Egzekucja komornicza

Ostatecznym rozwiązaniem, gdy osoba zadłużona w żaden sposób nie chce współpracować z wierzycielem, jest rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Komornik otrzymuje szczegółowy opis działań, które powinny zostać podjęte, by odzyskać należność.

Co może zająć komornik?

 • Wynagrodzenie – które uzyskujesz z tytułu umowy o pracę, ale do wysokości ustawowego, minimalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz wynagrodzenie uzyskane z tytułu umów cywilno-prawnych;
 • Emeryturę i rentę, ale również do wysokości ustalonego minimum w wysokości 75% najniższej emerytury lub renty;
 • Środki, które gromadzisz na rachunku bankowym, ale komornik musi pozostawić kwotę odpowiadającą 75% minimalnego wynagrodzenia;
 • Nieruchomości;
 • Ruchomości – np. sprzęt RTV/AGD, biżuteria, drogocenne przedmioty.

Czego nie może zająć komornik?

 • Zasiłków, alimentów i świadczeń, np. 500+;
 • Przedmiotów i urządzeń potrzebnych Ci do wykonywania pracy zarobkowej lub nauki;
 • Rzeczy osobistych, jak codzienna odzież, bielizna;
 • Niezbędnych sprzętów domowych, np. kuchenki, oraz sprzętów do rehabilitacji;
 • Zapasów żywności i opału wystarczających na miesiąc.

Zasady Dobrych Praktyk

Niezależnie od danego etapu windykacji, wszystkie strony powinny przestrzegać praw konsumenta i zasad etyki. Dbałość o odpowiedni charakter działań jest jednym z głównych założeń firm windykacyjnych zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Podmioty te stworzyły tzw. Zasady Dobrych Praktyk. Opisują one pożądany sposób komunikacji, zapewniający ochronę interesów zarówno wierzyciela, jak i osoby zadłużonej. Wskazują na przestrzeganie prawa, norm etycznych oraz dobrych obyczajów. Wszelkie działania windykatora mają na celu odzyskanie należności, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego poszanowania praw i godności drugiego człowieka.

 

Kilka przykładowych wytycznych w ramach Zasad Dobrych Praktyk ZPF:

 • Korespondencja do zadłużonej osoby powinna być przekazywana pod jego aktualny adres zamieszkania lub korespondencji. Musi znajdować się w zamkniętej kopercie, bez adnotacji lub oznaczeń wskazujących na zadłużenie adresata.
 • Wezwanie do zapłaty ma zawierać dokładny opis wierzytelności, m.in.: należność główną, tytuł, wierzyciela i wystawcę faktury, daty.
 • Rozmowy telefoniczne powinny być prowadzone w dogodnych porach, które nie będą uciążliwe dla zadłużonej osoby.
 • Windykator terenowy ma obowiązek przedstawienia się, pokazania identyfikatora i upoważnienia.
 • Firma windykacyjna powinna zapewnić zachowanie tajemnicy i ochronę danych osobowych.

Im dłużej tym gorzej

Ociąganie się ze spłatą należności może spowodować wzrost kwoty odsetek oraz przeniesienie działań na drogę sądową. Osoba zadłużona działa w ten sposób na swoją niekorzyść. Najlepszym możliwym rozwiązaniem w ramach samej windykacji, jest porozumienie i spłata zadłużenia na etapie postępowania polubownego. A jeżeli z różnych przyczyn jest to niemożliwe, warto pamiętać, że odpowiednia komunikacja pomoże nam w rozwiązaniu problemu.

 

Sprawdź także:

Kim jest wierzyciel? Czym się różni wierzytelność od długu?

W jaki sposób rozmawiać z bliskimi o długach?

Jak sprawdzić zadłużenie?

 

Poleć artykuł