Przedsądowe wezwanie do zapłaty to ostatni etap windykacji polubownej. Jeśli je otrzymasz, zacznij działać i jak najszybciej skontaktuj się z wierzycielem, żeby uchronić się od procesu. W sądzie możliwość ugody będzie dużo mniejsza.

 

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?
 2. Co zawiera przedsądowe wezwanie do zapłaty?
 3. Co zrobić, gdy otrzymasz przedsądowe wezwanie do zapłaty?
 4. Jeśli nie podejmiesz działania, sprawa znajdzie finał w sądzie.

 

W toku odzyskiwania należności wierzyciel korzysta z różnych sposobów kontaktu z zadłużonym. Jednym z nich jest ostateczne wezwanie do zapłaty. Czym jest i co zrobić, jeśli takie wezwanie dostaniesz — przeczytaj w tym artykule.

 

Co to jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest formą przypomnienia zadłużonej osobie lub firmie o niespłaconych należnościach. Jak sama nazwa wskazuje, może to być ostatnie wezwanie, które wysyła wierzyciel, zanim skieruje sprawę na drogę sądową.

 

Może wystawić je każdy wierzyciel w celu odzyskania należności: bank, firma windykacyjna czy dostawca usług. Przedsądowe wezwanie do zapłaty nie ma mocy prawnej, ale jeśli wierzyciel myśli o skierowaniu sprawy do sądu, musi je wysłać dłużnikowi. Dla osoby lub firmy zadłużonej, otrzymanie takiego pisma powinno być alarmującym sygnałem, że etap windykacji polubownej właśnie dobiega końca.

 

Co zawiera przedsądowe wezwanie do zapłaty?

 

Tak naprawdę przedsądowe wezwanie do zapłaty nie różni się wiele od zwykłego wezwania do zapłaty. Muszą się w nim znaleźć:

 

 • data i miejsce wystawienia wezwania,
 • dane osoby zadłużonej,
 • dane wierzyciela,
 • kwota długu,
 • wyliczone odsetki i inne opłaty dodatkowe,
 • podstawa prawna roszczenia,
 • ostateczna data spłaty zadłużenia,
 • numer rachunku bankowego, na który trzeba wpłacić należność.

 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty musi zawierać też informacje o konsekwencjach braku spłaty długu. Wierzyciel ma obowiązek uszczegółowić, jakie podejmie działania, jeśli nie otrzyma spłaty w terminie.

 

Zwykle jest to skierowanie sprawy do sądu, co pociąga za sobą dodatkowe koszty dla zadłużonej osoby lub firmy. Mogą to być opłaty za postępowanie egzekucyjne i koszty komornicze. Do spłaty będzie więc więcej niż wynosi suma zaciągniętego długu razem z odsetkami. Konsekwencją nieuregulowania zadłużenia może być również wpisanie do rejestrów dłużników.

 

Co zrobić, gdy otrzymasz przedsądowe wezwanie do zapłaty?

 

Sposób działania będzie zależeć od tego, czy masz środki na spłatę zadłużenia.

 

 • Masz pieniądze na spłatę

 

Jeśli tak, to sprawa jest prosta — jak najszybciej spłać należności. Zakończysz tym samym proces windykacyjny i uchronisz się przed sądowymi kosztami procesowymi i egzekucyjnymi, a także wpisem do rejestru dłużników.

 

Jak już to zrobisz, koniecznie poinformuj o tym wierzyciela. Zachowaj też potwierdzenie wpłaty. To będzie Twoje zabezpieczenie w razie ewentualnych nieporozumień z wierzycielem.

 

 • Nie masz pieniędzy na spłatę

 

W takim wypadku wciąż masz szansę uniknąć procesu sądowego i dodatkowych kosztów. Skontaktuj się z nadawcą wezwania i poinformuj go o swojej sytuacji — że chcesz spłacić dług, ale nie masz na to wystarczających środków. Większość wierzycieli zgodzi się na rozłożenie długu na raty.

 

Jeśli nie podejmiesz działania, sprawa znajdzie finał w sądzie

 

Zignorowanie przedsądowego wezwania do zapłaty i niepodejmowanie żadnego działania jest równoznaczne z odmową spłaty zadłużenia. Jeśli nie zrobisz nic, a termin spłaty minie, możesz spodziewać się wezwania sądowego. Oprócz dodatkowego stresu niesie to ze sobą spore koszty i mniejsze możliwości negocjacji co do uregulowania długu.

 

Sprawdź również:

Na czym polega zajęcie konta bankowego?

Firma windykacyjna a komornik. Jakie są różnice?

Licytacje komornicze – co trzeba o nich wiedzieć?

Poleć artykuł