W dzisiejszych czasach odzyskiwanie niezapłaconych należności to prosty proces, polegający głównie na wymianie korespondencji i kontakcie telefonicznym z konsultantem firmy, która obsługuje zadłużenie. Profesjonalne firmy zarządzające wierzytelnościami znają i przestrzegają prawa osoby zadłużonej – kierują się między innymi Zasadami Dobrych Praktyk, wypracowanymi w gronie firm zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 

Wszystkie firmy należące do stowarzyszenia zobowiązują się do przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk. To kodeks etyczny, który uwzględnia prawa i normy społeczne, jakie powinny być przestrzegane przez firmy zajmujące się odzyskiwaniem długów. Znajomość tych zasad jest jednak równie ważna dla osób zadłużonych, które powinny być świadome swoich praw, by móc reagować w przypadku ich łamania.

Podstawowym prawem każdej osoby zadłużonej jest to, by o swojej zaległości finansowej dowiedzieć się w sposób rzetelny i wyczerpujący. Pierwsze wezwanie do zapłaty powinno zatem:

  • dokładnie opisywać zaległą płatność,
  • zawierać dane wierzyciela, czyli firmy lub instytucji, której ta osoba jest winna pieniądze,
  • kwotę należności głównej, naliczone odsetki i inne należności uboczne,
  • dane szczegółowe, takie jak: numer faktury, rachunku lub umowy, z której wynika należność, data wystawienia lub podpisania.

Kolejne wezwania powinny zawierać informacje niezbędne dla zidentyfikowania konkretnej sprawy i etapu, na jakim się ona znajduje. Powinna w nich być również zaktualizowana kwota zadłużenia. Wszystko po to, by osoba zadłużona miała pełny obraz sprawy i była w stanie bez problemu zweryfikować prawdziwość danych.

Co wolno windykatorowi

Profesjonalny windykator jest zobowiązany do zachowania pełnej dyskrecji. Przekazywanie jakichkolwiek informacji związanych ze sprawą nieuprawnionym osobom trzecim jest zabronione. Kontakt z osobą zadłużoną powinien być kulturalny i uprzejmy, a sposób komunikacji dostosowany do jej potrzeb. Dlatego, w zależności od własnych preferencji, można prosić o kontakt telefoniczny lub wizytę indywidualną, która odbędzie się jedynie za zgodą osoby posiadającej zaległość finansową. Warto także pamiętać, że rolą windykatora jest wyłącznie ustalenie najlepszego sposobu spłaty długu.

Jeżeli osoba zadłużona stwierdzi, że jej prawa zostały złamane, może zgłosić reklamację do firmy, która się z nią skontaktowała lub skierować sprawę do Komisji Etyki KPF (etyka@kpf.pl). Zespół specjalistów sprawdza takie zgłoszenia i w razie potrzeby – interweniuje, wykazując konieczność naprawienia szkody i ulepszenia praktyk windykacyjnych. Na straży rzetelności działań firm z branży finansowej stoi również Biuro Rzecznika Finansowego – instytucja państwowa, która przyjmuje skargi i pomaga konsumentom.

Przede wszystkim, należy jednak uważać na oszustów, którzy podszywają się pod różne znane instytucje, banki i przedsiębiorstwa, w tym również pod firmy zarządzające wierzytelnościami. Wyłudzacze stosują różne sposoby, by zwieść nic niepodejrzewających konsumentów. Jedną z najpopularniejszych metod oszustwa jest wysyłanie maili z wezwaniami do opłacenia rat za różnego rodzaju dobra, np. usługi telekomunikacyjne czy RTV. W przypadku otrzymania takiego ponaglenia, lepiej nie otwierać załączników, bo mogą być zawirusowane. Warto skontaktować się za to z firmą, pod którą podszywają się wyłudzacze i wyjaśnić sytuację. Pomoże to zweryfikować prawdziwość otrzymanych dokumentów, uchroni nas przed oszustami, a także zaalarmuje firmę o takim wykroczeniu.

Zawsze warto pamiętać o tym, że tam, gdzie są prawa, są też obowiązki. Tym dla osoby zadłużonej jest dopasowana do jej możliwości spłata zaległości finansowych. Ignorowanie  zadłużenia i brak jego spłaty nie sprawi przecież, że zniknie. Dlatego lepiej wybrać możliwość ustalenia dogodnego sposobu spłaty ze specjalistą ds. zarządzania wierzytelnościami.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Zobacz również:
Kontakt z firmą windykacyjną, proces windykacyjny oraz prawa konsumenta
Masz dług? Pamiętaj! Windykator to nie Yeti. 5 dowodów na to, że warto z nim porozmawiać
Jak powinny działać firmy windykacyjne? Przedstawiamy Zasady Dobrych Praktyk

Poleć artykuł