Utrata pracy czy nagła choroba mogą być powodem, że stracimy stabilność finansową. Problemy ze spłatą rat i kredytów to wówczas realne zagrożenie. Dlatego nie warto czekać, tylko wziąć sprawy w swoje ręce i poprosić o ratalną spłatę zadłużenia. Radzimy, jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty.

 

Z tekstu dowiesz się:

Jak przygotować się do wniosku?

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Jak złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty?

 

Większość zobowiązań można rozłożyć na raty. Warunkiem jest zwrócenie się z taką prośbą do firmy czy instytucji, wobec której mamy dług. Ta musi wyrazić zgodę. Z jej perspektywy lepiej mieć klienta, który chce i spłaca dług, nawet w mniejszych kwotach.

 

Jak przygotować się do wniosku?

Zanim zabierzemy się do przygotowania wniosku, dobrze jest wiedzieć, jak duże jest nasze zadłużenie. To ważne, ponieważ w piśmie do wierzyciela (tutaj możesz sprawdzić na naszym blogu kim jest wierzyciel i dłużnik), trzeba zaproponować konkretną kwotę, możliwą do spłacania co miesiąc.

Warto mieć także na uwadze nasze comiesięczne koszty utrzymania. Na tej podstawie możemy wyliczyć, jaka kwota raty jest dla nas możliwa do regulowania. Jeśli tego nie zrobimy będzie trzeba uzgadniać ponownie warunki. Może to być dość trudne, a niekiedy niemożliwe.

 

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Wniosek o rozłożenie długu na raty jest prosty do przygotowania. Warto jednak pamiętać, co należy uwzględnić konstruując jego treść.

Wniosek z prośbą o rozłożenie długu powinien zawierać:

  • dane dłużnika – imię i nazwisko, adres,
  • datę sporządzenia wniosku i miejscowość,
  • dane instytucji lub firmy, do której się zwracamy,
  • nagłówek informujący, czego dotyczy wniosek: wniosek o rozłożenie długu na raty,
  • główne zdanie rozpoczynające treść wniosku w formie grzecznościowej, np. Zwracam się z prośbą o rozłożenie długu na raty, który dotyczy…,
  • informację, jak duże jest zadłużenie oraz jaka część z niego została już spłacona,
  • zobowiązanie i propozycję spłaty zadłużenia ze wskazaniem, ile rat i w jakiej wysokości moglibyśmy płacić,
  • uzasadnienie wniosku, czyli wyjaśnienie, dlaczego zwracamy się z taką prośbą, np. utrata pracy, choroba, inne nieprzewidziane sytuacje. Powód musi być wiarygodny i opisany zwięźle,
  • załączniki – ewentualne dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku by potwierdzić naszą sytuację finansową.

Jak złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty?

Wniosek możemy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jest także możliwość dostarczenia go osobiście do siedziby firmy. Warto wziąć jednak pod uwagę fakt, że pandemia spowodowała, że spora część usług (w tym składanie wniosków) w urzędach i instytucjach dostępna jest w formie elektronicznej.

Trzeba pamiętać o tym, by przygotować dwa egzemplarze wniosku i na jednym z nich poprosić o potwierdzenie przyjęcia, a następnie zachować w prywatnej dokumentacji. O potwierdzeniu należy pamiętać przy każdej formie, w jakiej składamy wniosek. W przypadku poczty tradycyjnej będzie to wysyłka za potwierdzeniem odbioru, lub listem poleconym. Jeśli wysyłamy wniosek pocztą elektroniczną, należy w mailu poprosić o takie poświadczenie.

Wierzyciele czy firmy windykacyjne nie mają obowiązku, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek o rozłożenie długu na raty. Praktyka jednak pokazuje, że zawsze warto takie pismo wystosować.

Firmom windykacyjnym zależy bowiem na porozumieniu z osobami zadłużonymi, dlatego dopasowują warunki spłaty długu do ich indywidualnych możliwości. Jeśli uregulowanie należności nie jest możliwe dzięki wpłacie jednorazowej, to rozkładają ją na dogodne raty. Bardzo ważna jest jednak chęć współpracy i kontakt z firmą windykacyjną.

 

 

Poleć artykuł