Spóźniasz się z opłatą rat, alimentów czy rachunków? Skontaktuj się z wierzycielem, w przeciwnym razie środki na Twoim koncie będzie mógł zająć komornik. Kiedy następuje zajęcie konta bankowego?

 

Zajęcie konta bankowego może przytrafić się nie tylko osobom z dużymi długami. Jeśli wierzyciel wyczerpie wszystkie możliwości odzyskania należności w sposób polubowny, bo np. będziesz unikać kontaktu i współpracy, skieruje sprawę do sądu. Jego wyrok może sprawić, że Twoje konto zajmie komornik.

 

Ale nie tylko on. Egzekucji z konta bankowego może dokonać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Izba Celna i lokalna lub regionalna wspólnota samorządowa, np. rada gminy. Jednak to komornik sądowy dokonuje tego najczęściej. W tym artykule wyjaśniamy, na czym polega zajęcie konta przez komornika.

 

Jak wygląda egzekucja z rachunku bankowego?

 

Najpierw komornik sądowy ustala numer rachunku osoby zadłużonej. Nie stanowi to dla niego większego problemu, bo jako urzędnik ma do tego szereg narzędzi, np. centralny system OGNIVO.

 

Kiedy ustali właściwy numer rachunku, kontaktuje się z bankiem i zawiadamia o zajęciu konta. Bank, na mocy prawa, jest zobowiązany do „zablokowania” środków na koncie. Na konto komornika zaczyna przekazywać wynagrodzenie, emeryturę i rentę osoby zadłużonej do ustalonej wysokości, w 2021 r. jest to 2100 zł.  (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ).

 

Jakie konto zajmie komornik?

 

Komornik może zająć:

 

 • konto w złotówkach,
 • konto walutowe,
 • konto oszczędnościowe,
 • lokaty,
 • konto wspólne z małżonkiem lub inną osobą.

 

Rachunek bankowy dzielony ze współmałżonkiem komornik zajmie całkowicie. Współmałżonek osoby zadłużonej może się jednak od tego odwołać, jeśli część środków na koncie nie była wspólna lub pochodziła z okresu przed zawarciem małżeństwa.

 

W sprawie konta dzielonego z inną osobą, osoba zadłużona może odwołać się w ciągu 7 dni od zajęcia konta. Musi wtedy dostarczyć komornikowi umowę o rachunku bankowym, w której określona jest wysokość udziałów finansowych — swoich i współwłaściciela konta. W przypadku nieodwołania się lub braku takiego zapisu w umowie, komornik zajmie połowę środków ze współdzielonego konta.

 

Jakie wpływy nie podlegają egzekucji komorniczej?

 

Egzekucji komorniczej nie podlegają wpływy ujęte w art. 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego i są to m.in.:

 

 • alimenty (z urzędu),
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, dla sierot,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawcze,
 • jednorazowe świadczenie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Alimenty od drugiego rodzica dziecka muszą być poparte zaświadczeniem. W przeciwnym razie, w chwili wpływu na konto, zostają zakwalifikowane jako zwykła wpłata i przelane na rachunek komornika.

 

Czy można odzyskać pieniądze z wpłat, zanim komornik je zajmie?

 

Nie ma takiej możliwości. Tak naprawdę to nie bank ściąga pieniądze, tylko przekazuje je na konto bankowe komornika. Pieniądze z wynagrodzenia, emerytury czy renty nawet nie trafiają na konto dłużnika, tylko od razu na konto komornicze.

 

Co więcej, bank nie ma nawet obowiązku informować o egzekucyjnym zajęciu rachunku bankowego. To zadanie należy do komornika.

 

Odblokowanie konta przez komornika — kiedy jest możliwe?

 

Stanie się to po spłacie należności wierzycielowi. Trzeba jednak zawiadomić komornika, że dług jest uregulowany. Potem komornik powinien zawiadomić o tym bank, który dopiero wtedy odblokuje konto.

 

Informowanie banku o spłacie długu mija się z celem. Odblokowanie konta następuje wyłącznie po interwencji organu, który zlecił zajęcie egzekucyjne, w tym przypadku — komornika.

 

Zajęcie konta bankowego — konsekwencje

 

Zajęcie konta bankowego przez komornika to, zaraz po długach, kolejny problem dla osoby zadłużonej. Przestaje ona dysponować środkami, jakie wpływają na jej rachunek. Z kolei bank może ograniczyć jej dostęp do swoich usług, np. korzystania z kart kredytowych czy udzielenia pożyczki. Bank przestaje traktować taką osobę jak swojego klienta i staje się stroną, która bierze udział w egzekucji.

 

Dlatego, jeśli masz problemy finansowe i próbuje się z Tobą skontaktować firma windykacyjna — nie unikaj windykatora! Na etapie polubownym możesz wynegocjować korzystne dla obu stron warunki spłaty. Jeśli będziesz spłacać ustalone raty, nie dojdzie do egzekucji komorniczej z Twojego rachunku bankowego.

 

Sprawdź również:

Firma windykacyjna a komornik. Jakie są różnice?

Jesteś zadłużony? Znaj swoje prawa

Licytacje komornicze – co trzeba o nich wiedzieć?

Poleć artykuł