Masz prawo zlikwidować zadłużoną firmę, ale jej długi musisz spłacić. Wyjaśniamy, jak zamknąć działalność z długami i co można zyskać dzięki rozmowie z wierzycielami.

Niezależnie od tego, czy wierzycielem długów Twojej firmy jest osoba prywatna, inna firma czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd Skarbowy — możesz zamknąć swoją działalność. Nie zmieni to jednak Twojego statusu osoby zadłużonej. Zaciągnięte długi firmy trzeba spłacić, nawet po jej zamknięciu. W tym artykule wyjaśniamy wszelkie wątpliwości związane z długami jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Jak zamknąć działalność z długami?

Dokładnie tak samo, jak firmę bez długów. Różnica polega na tym, że nawet gdy firmy nie ma, zadłużenie zostaje.

Działania, jakie trzeba podjąć, żeby zamknąć firmę, różnią się ze względu na jej formę prawną. W tym artykule koncentrujemy się na jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zamknięcie jednoosobowej firmy wymaga wyrejestrowania ją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Jak to zrobić?

  • Osobiście

Wniosek do CEiDG o wykreślenie firmy z rejestru składasz osobiście i podpisujesz w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla adresu zarejestrowania działalności.

  • Pocztą

Wypełniony i podpisany formularz możesz wysłać do urzędu pocztą. Jest to jednak o tyle kłopotliwe, że Twój podpis wymaga wtedy notarialnego potwierdzenia. Do wniosku musisz więc dołączyć poświadczenie autentyczności Twojego podpisu uzyskane od notariusza.

  • Wniosek internetowo, podpis osobiście

Wniosek wypełniasz online na stronie CEiDG https://prod.ceidg.gov.pl, a w urzędzie podpisujesz. Potrzebny będzie numer wniosku wygenerowany przez stronę www.

  • Całkowicie online

Jeśli masz Profil Zaufany działalność zamkniesz całkowicie online. W tym celu skorzystaj z Profilu Przedsiębiorcy na stronie Biznes.gov.pl.

 

Wyrejestrowanie z CEiDG następuje w dniu złożenia wniosku (w przypadku wysłania go pocztą, będzie to dzień jego doręczenia).

Ważne: wyrejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej z CEiDG sprawia, że dane te otrzymują również inne urzędy, w tym Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie musisz więc ich osobno o tym informować.

Wyjątkiem jest, gdy rozliczasz się w formie karty podatkowej. Wtedy do US musisz złożyć formularz PIT-16Z.

Z US musisz się rozliczyć także wtedy, gdy jesteś vatowcem — sporządzić spis z natury dla celów podatku VAT. Także po to, żeby urząd mógł wykreślić Cię z rejestru VAT.

 

Odpowiedzialność za długi po zamknięciu działalności gospodarczej

Zamknięcie zadłużonej firmy to jedno, a długi to drugie. Można je podzielić na dwa rodzaje:

  • długi wobec urzędów,
  • długi wobec osób prywatnych i firm.

 

Ważne! Osoba, która prowadzi lub prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiada za jej zadłużenie całym swoim majątkiem.

Oznacza to, że zarówno US, ZUS jak i prywatni wierzyciele mogą dochodzić roszczeń po tym, jak zamkniesz działalność z długami i żądać spłaty z twojego osobistego majątku.

 

Jak rozmawiać z wierzycielami? 

W przypadku zadłużenia w US lub ZUS warto udać się na spotkanie z urzędnikiem i zapytać o możliwość odroczenia spłaty lub rozłożenie jej na raty. Zdecydowanie warto to zrobić, bo instytucje te nie potrzebują sądowego orzeczenia do wyegzekwowania należności. Jeśli nie pójdziesz na ugodę, urzędy będą ściągać pieniądze bezpośrednio z Twojego konta bankowego. (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ)

Warto wiedzieć, że US i ZUS mogą umorzyć długi, w praktyce zdarza się to jednak niezwykle rzadko.

 

Współpracuj z firmą windykacyjną

Problemy z odzyskiwaniem należności oraz spłatą zobowiązań dotykają wielu przedsiębiorców. Może zdarzyć się niestabilna sytuacja finansowa w firmie, która wynika nie z naszych decyzji, ale z okoliczności zewnętrznych, na które zazwyczaj nie mamy wpływu. Trzeba być na to przygotowanym. Jeśli Twoja firma jest zadłużona w innych firmach lub u osób prywatnych, to możesz się spodziewać, że Twój dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej.

Firmom windykacyjnym zależy na porozumieniu z osobami zadłużonymi, dlatego dopasowują warunki spłaty długu do ich indywidualnych możliwości. Jeśli uregulowanie należności nie jest możliwe dzięki wpłacie jednorazowej, to rozkładają ją na dogodne raty.

Bardzo ważna jest jednak chęć współpracy i kontakt z windykatorem. Pamiętaj, że zamknięcie firmy nie oznacza końca problemów z długami. Nie warto więc unikać kontaktu z firmą windykacyjną. Przedstawione przez nią rozwiązania pomogą Ci raz na zawsze uporać się z zadłużeniem z działalności gospodarczej.

 

Sprawdź również:

Jaka jest rola firm windykacyjnych w gospodarce?

Czy dłużnik może nie wiedzieć o swoim długu?

Kiedy możesz renegocjować z firmą windykacyjną warunki spłaty zadłużenia?

Poleć artykuł