Masz długi i zastanawiasz się, jakie skutki przyniesie brak ich spłaty? Być może uważasz, że zamiast porozumieć się z firmą windykacyjną lepiej poczekać na wyrok sądu? Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź, na czym polegają licytacje komornicze i co jest dla Ciebie korzystniejsze.

Nie spłacając w terminie rat kredytów czy abonamentów, np. za telefon, musisz się liczyć z tym, że prędzej czy później wierzyciel upomni się o zaległe należności. Od Ciebie zależy, jak daleko ta sprawa zabrnie.

W tym artykule wyjaśnimy Ci, z czym wiąże się egzekucja zadłużenia za pomocą licytacji komorniczej. Najpierw zaczniemy jednak od łatwiejszych sposobów na wyjście z długów.

Dlaczego warto współpracować z firmą windykacyjną?

Jeżeli wierzyciel nie jest w stanie samodzielnie odzyskać zaległych należności od klientów czy kontrahentów, to czasem zwraca się o pomoc do firmy windykacyjnej. Ta, mając większe doświadczenie, zasoby oraz odpowiednie narzędzia, może zaproponować zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi korzystne warunki ugody.

Osoba zadłużona może wynegocjować z firmą windykacyjną dopasowany do jej możliwości finansowych harmonogram spłat lub rozłożyć zadłużenie, czy jego część, na dogodne raty.

Niestety, mity na temat windykacji (pisaliśmy o nich tutaj) sprawiają, że osoby zadłużone obawiają się tej opcji i często nieświadomie rezygnują z możliwości szybkiego rozwiązania problemu. Unikanie kontaktu z firmą windykacyjną, ignorowanie listów czy nieodbieranie telefonów od jej przedstawicieli, są dla wierzyciela czy windykatora sygnałem, że osoba zadłużona nie chce współpracować polubownie i niezbędne jest skierowanie sprawy do sądu.

Licytacje komornicze – jak do nich dochodzi?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Jego uprawnienia reguluje Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Zadaniem komornika jest odzyskanie na wniosek wierzyciela zaległej należności z majątku dłużnika, po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty.

Komornik w pierwszej kolejności przekazuje osobie zadłużonej wezwanie do spłaty długu. Jeśli pozostanie ono bez odzewu, rozpoczyna egzekucję komorniczą, zaczynając od zajęcia środków na koncie bankowym dłużnika. Gdy z różnych względów komornik nie jest już w stanie ściągać należności w ten sposób, przejmuje ruchomości i nieruchomości.  W tym momencie osoba zadłużona może jeszcze zareagować i dokonać spłaty zadłużenia. Jeśli do tego nie dojdzie, zajęte nieruchomości czy ruchomości stają się przedmiotem licytacji komorniczej.

Co może zająć komornik?

  • Wynagrodzenie – które uzyskujesz z tytułu umowy o pracę, ale do wysokości ustawowego, minimalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz wynagrodzenie uzyskane z tytułu umów cywilno-prawnych;

 

  • Emeryturę i rentę, ale również do wysokości ustalonego minimum w wysokości 75% najniższej emerytury lub renty;

 

  • Środki, które gromadzisz na rachunku bankowym, ale komornik musi pozostawić kwotę odpowiadającą 75% minimalnego wynagrodzenia;

 

Co może trafić na licytacje komornicze?

  • Nieruchomości (zarówno z prawem własności, jak i ułamkową częścią prawa własności oraz spółdzielczo-własnościowym prawem do mieszkania)

 

  • Ruchomości (samochody, motocykle, łodzie, sprzęt RTV/AGD, biżuteria, dzieła sztuki i inne drogocenne przedmioty)

 

Na czym polegają licytacje komornicze?

Licytacja komornicza to, najprościej ujmując, publiczna sprzedaż posiadanych przez dłużnika dóbr, w celu uzyskania środków na pokrycie zaległych długów, czyli spłacenie wierzycieli. Komornik  w pierwszej kolejności przekazuje biegłemu do wyceny majątek dłużnika. Następnie podaje do informacji publicznej, gdzie i kiedy odbędą się licytacje. Nie mogą się one jednak odbyć wcześniej niż po upływie 14 dni od uprawomocnienia się wyceny. Ogłoszenie może znaleźć się na stronie internetowej komornika, Krajowej Rady Komorniczej, w budynku właściwego sądu lub w lokalnej prasie. Osoby chcące wziąć udział w licytacji mają od tego momentu dwa tygodnie, by np. obejrzeć daną nieruchomość, czy zapoznać się z posiadaną przez komornika dokumentacją.

Od niedawna licytacje komornicze mogą odbywać się także online, w serwisie Internetowym Krajowej Rady Komorniczej.

Czy licytacje komornicze są dla dłużnika opłacalne?

Licytacje komornicze mogą być gratką dla osób, które chcą taniej kupić mieszkanie, samochód czy dzieła sztuki, ale na pewno nie są korzystne dla osoby zadłużonej. Dlaczego? Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszym terminie może zacząć się od 3/4 jej wartości, w drugim spada już do 2/3. Oznacza to, że osoba zadłużona sporo straci na tej transakcji.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze porozumienie się z wierzycielem, firmą windykacyjną czy komornikiem. Zwlekanie w tej kwestii na niewiele się zda, może jedynie zaszkodzić.

 

Przeczytaj także:

Firma windykacyjna a komornik. Jakie są różnice?

Jesteś zadłużony? Znaj swoje prawa

Na czym polega cesja zadłużenia?

Poleć artykuł