Planujesz kredyt hipoteczny? Upewnij się, że nie masz zaległych długów. Zawierasz ważną transakcję? Sprawdź, czy twój kontrahent ma czyste konto. Zapomniany mandat, niedopłata ostatniej raty czy przeterminowana pożyczka lub kredyt mogą być przyczyną narastającego zadłużenia. Mogą nawet uniemożliwić podpisanie umowy hipotecznej czy sfinalizowanie transakcji, dlatego warto wiedzieć, jak sprawdzić zadłużenie.

W Polsce istnieje kilka rejestrów dłużników. Możemy tam znaleźć informacje o osobach i firmach, które zalegają ze spłatą zobowiązań. Są to niespłacone w terminie należności wobec firm, osób prywatnych i instytucji. Zadłużenie nieregulowane przez dłuższy czas może przysporzyć wielu problemów.

Gdzie sprawdzić zadłużenie?

Każda osoba fizyczna może sprawdzić informacje na temat swoich zobowiązań finansowych w czterech głównych Biurach Informacji Gospodarczej:

 • Biuro Informacji Kredytowej,
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Krajowy Rejestr Długów,
 • BIG InfoMonitor.

Uzyskanie informacji jest możliwe po rejestracji potwierdzającej dane. Wspomniane rejestry przechowują i udostępniają dane o zadłużeniu zarówno firm jak i osób prywatnych. Co istotne gromadzą nie tylko negatywne, ale także pozytywne informacje gospodarcze.

Warto przy tym dodać, że przeterminowane długi mogą zostać sprzedane. Jeżeli zaciągnąłeś kredyt i go nie spłaciłeś, bank po nieudanej próbie odzyskania pieniędzy może przekazać zobowiązanie funduszowi sekurytyzacyjnemu lub firmie windykacyjnej. Wówczas wierzycielem nie jest bank, a ich nabywca. Informacja o zmianie wierzyciela każdorazowo trafia do klienta.

Paradoksalnie wiele osób zadłużonych nie wie, komu i ile ma zapłacić. Ten problem dotyka szczególnie tych, którzy wpadli w pętlę zadłużenia.

Jak sprawdzić zadłużenie w biurze informacji gospodarczej?

Każde biuro informacji gospodarczej prowadzi bazę danych. Tu znajdziemy zadłużonych – osoby prywatne i firmy. Warto sprawdzić, czy nie zostaliśmy dopisani do listy dłużników. W wielu umowach są zapisy, na mocy których „z góry” wyrażamy zgodą na dopisanie nas do takiego rejestru w przypadku opóźnień płatności, do realizacji których się zobowiązaliśmy. W celu sprawdzenia naszego rejestru należy założyć konto klienta i podać do weryfikacji dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu,
 • adres mailowy,
 • pozostałe dane z dowodu osobistego.

W ramach współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej możemy, m.in.:

 • sprawdzać siebie i swoje wierzytelności,
 • dopisywać osoby zadłużone.

Do tej bazy trafimy, jeśli będziemy mieć zaległości w opłatach wobec banków, pozabankowych instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych albo innych wierzycieli, którzy mają podpisaną umowę z tym Biurem Informacji Gospodarczej.

Warto dodać, że każdemu przysługuje jedno darmowe sprawdzenie raz na sześć miesięcy. To zwykle wystarcza, by kontrolować swoją sytuację finansową.

Twoje dane w BIK czy BIG? Jaka jest różnica?

Obie instytucje gromadzą dane o zobowiązaniach, a ich skrótowe nazwy są łudząco podobne i często mylone.

Biuro Informacji Kredytowej zbiera i udostępnia informacje o wiarygodności kredytowej osób i firm. Dotyczą terminowości spłat pożyczek i kredytów. To jedyny tego typu zbiór danych w Polsce.

BIG to biuro informacji gospodarczej InfoMonitor i co ważne nie jest to pojedyncza instytucja. Biur informacji gospodarczej jest w Polsce kilka. Ich zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących rzetelności płatniczej osób i firm.

Choć część danych w BIK i BIG-ach będzie pochodzić z tych samych instytucji, mogą być przekazywane w innym momencie i w różnym zakresie.

Raporty przygotowywane przez BIG uzupełniane są o informacje z baz publicznych, takich jak:

 • PESEL
 • REGON
 • CEiDG
 • KRS
 • Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, a także innych BIG-ów.

Warto przypomnieć, że zadłużenie osoby prywatnej może sprawdzić wyłącznie firma i tylko w ramach umowy abonamentowej z BIG InfoMonitor, nigdy inna osoba prywatna. Raport BIG na swój temat może wygenerować także sam konsument.

Ile wynosi zadłużenie?

Pytanie, czy i gdzie masz długi, to nie wszystko. Kolejnym krokiem jest ustalenie wysokości zadłużenia, które może się zmienić z powodu doliczonych przez wierzycieli odsetek albo kosztów sądowych. Tymczasem informacja ta będzie niezbędna, jeśli myślisz o upadłości konsumenckiej (piszemy o niej TUTAJ na blogu). Możesz w tej sprawie skontaktować się z firmami windykacyjnymi i bankami.

Zebranie informacji o sumie zadłużenia i podmiotach, którym zalegamy z płatnościami, to pierwszy krok, by wyjść na prostą z długów. Niespłacane przez dłuższy czas mogą przysporzyć wielu problemów. Dlatego warto w porę sprawdzić, gdzie, komu i ile zalegamy.

Sprawdź również:

Gdzie osoba zadłużona może szukać wsparcia?

Czy po spłaceniu zaległych należności masz szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Jesteś zadłużony? Znaj swoje prawa

Poleć artykuł