Czy 50, 100 lub 150 zł długu może mieć finał na sali sądowej? Windykacja małych kwot jest możliwa i wtedy do spłaty będzie znacznie więcej. Co robić, by tego uniknąć?

 

Z tekstu dowiesz się:

 

  1. Od jakiej kwoty windykacja?
  2. Windykacja małych kwot — jak wygląda?
  3. Od jakiej kwoty komornik?
  4. Windykacja małych kwot — dlaczego może dotyczyć Ciebie?

 

Niezapłacony mandat, rachunek telefoniczny za wodę lub prąd mogą stać się przyczyną rozprawy w sądzie i egzekucji komorniczej. Nawet jeśli masz niewielki dług, musisz wiedzieć, że w każdej chwili może odezwać się do Ciebie windykator. Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda windykacja małych kwot i dlaczego firmy chcą je odzyskać.

 

Od jakiej kwoty windykacja?

 

Dłużnikowi, który nie zapłaci 50 zł rachunku telefonicznego lub faktury na 100 zł, może wydawać się, że wierzyciel nie będzie podejmował starań, żeby dochodzić swoich roszczeń. Tymczasem firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem również niskonominalnych należności. Każde przedsiębiorstwo finansowe samo ustala minimalną kwotę do windykacji. Dla jednych jest to np. 500 zł, dla innych już 50 zł.

 

Firmy windykacyjne podejmują się odzyskiwania małych kwot najczęściej w pakietach, które realizują na zlecenie dużych firm telekomunikacyjnych, dostawców mediów czy banków. Wtedy niezapłacony rachunek zgłoszony do windykacji może opiewać nawet na kwotę kilkunastu zł! Dlatego nawet jedna Twoja niezapłacona faktura lub rachunek mogą przerodzić się w spore kłopoty.

 

Windykacja małych kwot — jak wygląda?

 

Odzyskiwanie niewielkich sum pieniędzy wygląda tak samo jak windykacja dużych długów:

 

  • Najpierw jest etap windykacji polubownej. Dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty, windykator może kontaktować się z nim mailowo, przez SMS lub telefonicznie. To etap przypomnienia o zaległych opłatach i znalezienia porozumienia w celu ich spłaty, bez negatywnych konsekwencji dla osoby zadłużonej. Windykator może przystać na odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie jej na części.

 

  • Jeśli windykacja tzw. miękka nie zadziała, następuje faza windykacji twardej. Windykator będzie chciał doprowadzić do spotkania w domu lub pracy dłużnika i przeprowadzić wywiad gospodarczy, w celu ustalenia jego stanu posiadania i sytuacji finansowej. Wierzyciel może zgłosić dłużnika do biur informacji gospodarczej (BIG InfoMonitor, KRD). Następnym etapem jest postępowanie sądowe, a po orzeczeniu wyroku i nadaniu przez sąd nakazu zapłaty — egzekucja komornicza.

 

Od jakiej kwoty komornik?

 

Egzekucja komornicza, tak jak windykacja, nie ma określonej kwoty minimalnej. W zasadzie — po otrzymaniu klauzuli wykonalności nakazu zapłaty — można zlecić komornikowi odzyskanie dowolnej kwoty, o ile dłużnik jest wypłacalny. Komornik i tak doliczy do egzekucji koszty własne, które są jego zarobkiem. Jeśli dłużnik nie jest wypłacalny i komornik umorzy postępowanie z powodu jego bezskuteczności, koszty komornicze poniesie wierzyciel.

 

Windykacja małych kwot — dlaczego może dotyczyć Ciebie?

 

Odzyskiwanie niewielkich sum pieniędzy, zwłaszcza od osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, może być procesem długim, ale jest skuteczne. Czasem dyscyplinująco na dłużnika działa już samo wezwanie do zapłaty. Gdy osoba zadłużona nie podejmuje rozmów i unika windykatora, sprawa toczy się trybem windykacji twardej.

 

Wierzyciele zlecają windykacje małych kwot z kilku powodów:

 

  • Odzyskanie należności

 

Jedna niezapłacona faktura na kilkadziesiąt zł nie jest odczuwalna w budżecie firmy, ale przy kilkunastu, kilkudziesięciu lub kilkuset fakturach ta kwota jest już znacząca i warta odzyskania. Również koszty samego procesu windykacyjnego nie będą dla przedsiębiorstwa tak odczuwalne, jak przy windykacji pojedynczych osób.

 

  • Dbanie o reputację firmy

 

Żadna firma nie może sobie pozwolić na opinię takiej, którą można oszukać. Do niepłacenia należności z premedytacją może zachęcać „marketing szeptany” wśród jej zadłużonych klientów. Jeśli wierzyciel ma wielu dłużników, od których nie dochodzi roszczeń, ryzykuje tym, że klienci nie będą przejmować się jedną czy dwoma niezapłaconymi fakturami. Rozpoczęcie procesu windykacji jest więc nieodzowne, bo wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa.

 

  • Działania prewencyjne

 

Przeprowadzanie systematycznej windykacji pomaga również firmie w ustaleniu zasad relacji z kontrahentem czy klientem. Rezygnacja z odzyskiwania małego długu może w przyszłości skutkować nawarstwianiem się problemu. Klient otrzymuje bowiem informację, że może sobie pozwolić na zaległości i czuje się usprawiedliwiony.

 

 

Windykacja małych kwot to częsta praktyka wierzycieli, gdyż zbyt wiele mogą stracić nie walcząc o swoje pieniądze. Dlatego, jeśli zdarzy Ci się zapomnieć nawet o niewysokim rachunku, czym prędzej go ureguluj.

 

Sprawdź także:

Jak napisać wniosek o rozłożenie długu na raty?

Kiedy możesz renegocjować z firmą windykacyjną warunki spłaty zadłużenia?

Czym jest konsolidacja długów?

Poleć artykuł