Masz długi, których nie możesz spłacić? Wierzyciel może ustanowić przymusową hipotekę na Twojej nieruchomości. Sprawdź, co to oznacza i czy może dotyczyć także Ciebie.

 

Ten artykuł odpowiada na pytania:

  1. Hipoteka przymusowa — co to jest?
  2. Hipoteka przymusowa — konsekwencje
  3. Jak ustanowić hipotekę przymusową?
  4. Na czym można ustanowić hipotekę przymusową?
  5. Hipoteka przymusowa a ZUS
  6. Jak wykreślić hipotekę przymusową?

 

 

Zakończenie postępowania sądowego i uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, to nie koniec starań wierzycieli o odzyskanie swoich pieniędzy. Zdarza się, że część dłużników jest niewypłacalna. Wierzyciele zabezpieczają się przed tym, m.in. ustanawiając hipotekę przymusową.

 

Hipoteka przymusowa — co to jest?

 

Hipoteka przymusowa jest jednym ze sposobów na zabezpieczenie wierzytelności. Ustanowienia takiej hipoteki na nieruchomości może dokonać wierzyciel i co ważne, może to zrobić bez konieczności informowania o tym dłużnika.

 

Hipoteka przymusowa jest ograniczonym prawem rzeczowym (które ustanawia się na rzeczy cudzej i zwykle jest to majątek nieruchomy), którego zasady i warunki reguluje art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

 

„Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa).”

 

Hipoteka przymusowa — konsekwencje

 

Ustanowienie hipoteki przymusowej jest skutecznym środkiem, który dyscyplinuje dłużnika do spłaty należności. W takim przypadku niespłacenie długów prowadzi do ich egzekucji z nieruchomości. Czyli zostanie ona albo w całości przekazana wierzycielowi, albo sprzedana i wtedy otrzyma on równowartość swoich roszczeń.

 

Ponadto, informacja o hipotece przymusowej jest zapisywana w księgach wieczystych nieruchomości, dlatego dłużnikowi, który wciąż jest jej właścicielem i chciałby ją sprzedać, może się to nie udać. Wraz z jej sprzedażą hipoteka przymusowa przejdzie na kolejnego właściciela, który będzie musiał ją spłacić. Dlatego nabywcy nieruchomości zawsze sprawdzają księgi wieczyste pod kątem wpisów o hipotece przymusowej.

 

Jak ustanowić hipotekę przymusową?

 

Chcąc ustanowić hipotekę przymusową wierzyciel musi mieć wyrok sądu lub nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonawczą. Może to być również postanowienie prokuratora, decyzja administracyjna, a nawet ugoda przed mediatorem. Dokument trzeba dołączyć do wniosku o nadanie hipoteki przymusowej. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej wierzyciel składa w sądzie prowadzącym księgę wieczystą danej nieruchomości.

 

Na czym można ustanowić hipotekę przymusową?

 

Warunkiem hipoteki przymusowej jest posiadanie przez dłużnika prawa własności do nieruchomości lub lokal jest jego współwłasnością, ma on spółdzielcze własnościowe prawo czy prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości. W przypadku, gdy osoba zadłużona jest współwłaścicielem nieruchomości, hipotekę ustala się tylko na części, które należą do niej.

 

Ustanowienie hipoteki przymusowej jest proste, wierzyciel musi jedynie mieć wiedzę, że osoba zadłużona posiada nieruchomość. To również nie jest trudne do ustalenia, ponieważ tym zajmuje się windykator podczas wywiadu gospodarczego.

 

Hipoteka przymusowa a ZUS

 

Jeszcze prostszym sposobem na ustanowienie hipoteki przymusowej dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS-u nie obowiązuje wcześniejsze postępowanie sądowe. Składa jedynie wniosek do sądu o ustanowienie hipoteki, a podstawą do tego są oczywiście nieopłacone składki.

 

Takie same uprawnienia do zabezpieczenia swoich należności podatkowych mają Urząd Skarbowy i jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jak wykreślić hipotekę przymusową?

 

Hipoteka przymusowa wygasa z chwilą spłaty należności, w tym odsetek i innych kosztów, jeśli były naliczone przez sąd. Żeby wykreślić hipotekę z ksiąg wieczystych, wierzyciel — choć częściej robi to sam dłużnik — musi złożyć do sądu odpowiedni wniosek.

 

Przypomnijmy, że hipoteka przymusowa jest pewnego rodzaju narzędziem — w dodatku bardzo skutecznym — w rękach wierzyciela, który chce odzyskać pieniądze. Nie chodzi mu o to, żeby doprowadzić do egzekucji komorniczej, a o zaalarmowanie dłużnika, że sytuacja jest poważna. Jeśli nie ureguluje on swojego długu, straci nieruchomość. Na tym etapie wierzyciel lub jego przedstawiciel wciąż chce się porozumieć i ustalić warunki spłaty.

 

Jeśli jesteś w sytuacji, gdy na Twojej nieruchomości została ustanowiona hipoteka przymusowa, najlepiej, gdy jak najszybciej rozpoczniesz rozmowę z wierzycielem oraz spłatę długów. Wtedy masz szanse zachować swoją nieruchomość.

Sprawdź też: Niezapłacony mandat – jakie mogą być konsekwencje?

Poleć artykuł