Jeśli zdarzyło Ci się współpracować z firmami windykacyjnymi, to na pewno już wiesz, że jednym z ich zadań jest pomoc osobom zadłużonym w wyjściu z długów. Jednak na tym ich rola się nie kończy. Sprawdź, dlaczego firmy windykacyjne są ważne dla prawidłowego funkcjonowania całej gospodarki.

Firmy windykacyjne proponują rozwiązania spłaty, które mieszczą się w aktualnym budżecie domowym swoich klientów i szybkie wyjście z problemów finansowych. Pomagają jednak nie tylko konsumentom. Z danych GUS wynika, że tylko w latach 2017–2019 branża windykacyjna przywróciła do ponownego obrotu środki pieniężne o łącznej wartości 17,1 mld zł. Za tą być może niewiele mówiącą liczbą kryją się m.in. uratowane przed bankructwem rodzinne firmy czy utrzymane miejsca pracy.

Firmy windykacyjne – czym się zajmują?

Firmy windykacyjne to profesjonalne organizacje zajmujące się odzyskiwaniem zadłużeń. Zgłaszają się do nich przedsiębiorstwa oraz instytucje, które nie mają odpowiedniego personelu, narzędzi oraz czasu, by samodzielnie negocjować z klientami spłatę należności.

Firmy windykacyjne zajmują się obsługą zaległych spraw na dwa sposoby:

  • na zlecenie wierzycieli pierwotnych, czyli firm lub instytucji, u których powstało zadłużenie;
  • poprzez zakup wierzytelności w imieniu własnym (m.in. poprzez fundusz sekurytyzacyjny).

W ramach windykacji polubownej, firmy windykacyjne proponują osobie zadłużonej dogodne możliwości spłaty, w tym np. jednorazową większą wpłatę i rozłożenie reszty długu na raty. Jeśli negocjacje z osobą zadłużoną nie przynoszą zamierzonych skutków, firmy windykacyjne kierują sprawę do sądu, w celu zlecenia odzyskania długu komornikom. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Firmy windykacyjne – rola w gospodarce

Firmy windykacyjne zapewniają stabilność całemu systemowi finansowemu. Oddziałują na:

  • konsumentów,
  • sektor finansowy – banki i instytucje pożyczkowe,
  • przedsiębiorców, czyli sektor B2B.

Współpraca sektora finansowego z branżą windykacyjną pozwala m.in. na częściowe wyeliminowanie ryzyka związanego z nieterminową spłatą rat kredytów przez klientów i szybsze odzyskiwanie należności. Uwolnienie tego kapitału ma także pozytywne skutki dla konsumentów. Powoduje wzrost dostępności finansowania dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. To z kolei wiąże się z możliwością dokonywania nowych inwestycji. Przywrócone do obrotu środki wspierają więc dalszy rozwój gospodarczy kraju.

Wpływ branży windykacyjnej na przedsiębiorstwa

Z klientami oraz kontrahentami płacącymi po terminie ma już styczność 7 na 10 firm w naszym kraju. W stosunku do 2019 r., czas, w którym dokonują zapłaty, wydłużył się odpowiednio o 54 i 36 dni. Tego typu działania prowadzą do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa, które nie jest w stanie spłacić np. swoich usługodawców czy rat kredytów. Jest to tzw. efekt śnieżnej kuli – jedna niespłacona faktura może negatywnie oddziaływać na kilka kolejnych firm i instytucji. Jeżeli podwykonawcą dla firmy, która nie otrzymała zapłaty za wykonany towar, jest małe przedsiębiorstwo, to taka faktura może spowodować sporo problemów. Zaczynając od braku możliwości przeprowadzenia kolejnych inwestycji, przez konieczność wzięcia kredytu na bieżącą działalność, po redukcję miejsc pracy, a nawet upadłość przedsiębiorstwa.

firmy windykacyjne

Firmy windykacyjne pomagają przedsiębiorcom w odzyskaniu należnej im zapłaty. Dzięki temu firma zachowuje płynność finansową, ma środki na kolejne inwestycje, przez co rośnie jej konkurencyjność na rynku. To samo dotyczy jej kontrahentów. Dzięki otrzymanej w terminie zapłacie, mogą dalej się rozwijać i proponować konsumentom nowe produkty i usługi.

Gospodarka to system naczyń połączonych. Zatory płatnicze są natomiast przeszkodą, która uniemożliwia jej prawidłowy rozwój. Jeśli będzie istniało społeczne przyzwolenie na niepłacenie długów, to odbije się to na każdym z nas, m.in. poprzez mniejszy dostęp do kredytów czy gorsze ich warunki. Rolą branży windykacyjnej jest ich eliminowanie, by cały system działał sprawnie. Pamiętaj o tym, gdy skontaktuje się z Tobą firma windykacyjna. Wbrew pozorom, każdy z nas ma ogromny wpływ na to, w jakiej kondycji znajduje się nasza gospodarka. Bądźmy więc za nią odpowiedzialni.

 

Poleć artykuł