Może się zdarzyć, że zamiast banku czy operatora telefonicznego, po uregulowanie zadłużenia zgłosi się do Ciebie firma windykacyjna. To oznacza, że wierzyciel sprzedał Twoje zadłużenie lub firma windykacyjna od teraz będzie pośredniczyć w kontaktach z nim. W tekście wyjaśniamy, co to dla Ciebie znaczy i dlaczego może być szansą na szybkie wyjście z długów.

W pierwszej chwili list od firmy windykacyjnej może budzić obawy.

Twój dług wraz z odsetkami mógł zostać sprzedany w ramach umowy cesji wierzytelności i nie jest już sprawą danej firmy czy instytucji, wobec której miałeś pierwotnie zaległość. W tej sytuacji zastanawiasz się pewnie, czy uda Ci się jeszcze w jakiś sposób dogadać z wierzycielem.

Firma windykacyjna może jednak zaoferować Ci znacznie lepsze warunki spłaty zadłużenia, więc to z nią korzystniej jest się porozumieć.

Firma windykacyjna – czym się zajmuje?

Najwięcej niepokoju budzi nieznane. Zacznijmy więc od podstaw, czyli od tego, czym właściwie jest firma windykacyjna.

Jest to profesjonalna organizacja zajmująca się odzyskiwaniem zadłużeń. Zgłaszają się do niej przedsiębiorstwa, które nie mają odpowiedniego personelu, narzędzi, a nawet czasu, by samodzielnie negocjować z klientami spłatę należności.

Może działać w imieniu wierzyciela, np. banku. Wtedy jej zadaniem jest doprowadzenie do ugody między wierzycielem a osobą zadłużoną. Innym sposobem działania jest przejęcie długu na podstawie umowy cesji (pisaliśmy o tym TUTAJ). Do cesji wierzytelności może dojść bez konieczności wyrażania zgody przez osobę zadłużoną. Wystarczy powiadomienie jej o takim fakcie.

Co może firma windykacyjna?

Przede wszystkim firma windykacyjna może pomóc Ci wyjść z zadłużenia. Dzięki analizie Twojej sytuacji finansowej i doświadczeniu zdobytemu we współpracy z wieloma osobami zadłużonymi, zaproponuje Ci dogodne warunki spłaty. Dlatego też będzie próbowała się z Tobą skontaktować:

 • telefonicznie,
 • listownie,
 • przez sms,
 • mailowo,
 • osobiście.

Działając w zgodzie z przepisami prawa, firma windykacyjna może także:

 • przesyłać wezwania do zapłaty,
 • prowadzić negocjacje z osobą zadłużoną,
 • w przypadku wyczerpania innych możliwości – wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę długu.

Jak działa firma windykacyjna?

Rozróżniamy dwa rodzaje windykacji – polubowną i sądowo-egzekucyjną.

W ramach windykacji polubownej, firma windykacyjna zaproponuje osobie zadłużonej dogodne możliwości spłaty, w tym np. rozłożenie długu na raty. Będzie także na bieżąco monitorowała postępy w regulowaniu należności i przypominała osobie zadłużonej o konieczności zapłaty kolejnej raty. Wszystko po to, aby pomóc danej osobie w jak najszybszym wyjściu z długów i uniknięciu kolejnych odsetek za zwłokę.

Kiedy firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu?

Jeśli negocjacje z osobą zadłużoną nie przynoszą zamierzonych skutków, firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu. I choć koszty sądowe ponosi wierzyciel, to w przypadku wygranej, zostaną one doliczone do kwoty zadłużenia. To kolejny powód, który przemawia za tym, by polubownie porozumieć się z firmą windykacyjną.

Czego nie zrobi firma windykacyjna?

Powstało mnóstwo mitów na temat funkcjonowania firm windykacyjnych, o najczęściej powtarzanych pisaliśmy TUTAJ . Dlatego warto wiedzieć, że praca windykatora regulowana jest przepisami prawa. Czego nie powinna więc zrobić firma windykacyjna?

 • Nie zajmie Twojego majątku ani środków na koncie;
 • Nie będzie Cię nękać wizytami lub dzwonić w niedozwolonych godzinach;
 • Nie użyje siły, gróźb karalnych lub innych czynności naruszających Twoją godność osobistą;
 • Nie ujawniani informacji o zadłużeniu i przebiegu czynności windykacyjnych nieuprawnionym osobom trzecim;
 • Nie przedstawi nieprawdziwych danych dotyczących długu, w szczególności określających charakter, wielkość i status prawny długu.

Obecnie większość firm windykacyjnych to prężnie działające instytucje finansowe, którym zależy na przestrzeganiu norm etycznych przez ich pracowników. Skupiając się przede wszystkim na odzyskiwaniu zadłużeń, oferują znacznie więcej możliwości spłaty niż inni wierzyciele. Część z nich zrzeszona jest w Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), więc dodatkowo obowiązuje je przestrzeganie Zasad Dobrych Praktyk (link). Gwarancją tego jest nadawany przez ZPF Certyfikat Audytu Etycznego. W celu zweryfikowania, z jaką firmą windykacyjną będziesz współpracować, wejdź na jej stronę internetową i szukaj oznaczeń ZPF. To da Ci gwarancję najwyższej jakości usług.

Nie unikaj więc kontaktu z doświadczonymi doradcami. Firma windykacyjna może pomóc Ci zacząć nowe życie – bez długów.

 

Poleć artykuł