Coroczne rozliczanie PIT jest naszym obowiązkiem. Po spełnieniu określonych warunków, po jego wypełnieniu otrzymamy zwrot podatku. Co dzieje się z tymi środkami, gdy masz zaległe zadłużenia? Na pewno nie zajmie ich firma windykacyjna. Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości.

Z informacji udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie wynika, że w ubiegłym roku urzędy skarbowe woj. małopolskiego zrealizowały zwroty na średnią kwotę 1300 zł na podatnika. Podobną sumę, bo 1306 zł, otrzymali podatnicy z woj. mazowieckiego.

Nie do wszystkich jednak te środki dotarły lub jeśli dotarły, to w mniejszej, niż spodziewana, wysokości. Dotyczy to osób zadłużonych, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.

Masz zadłużenie? Zwrot podatku może do Ciebie nie dotrzeć

Długi mogą przydarzyć się każdemu. Trudna sytuacja życiowa, choroba czy utrata pracy, to wszystko może sprawić, że nie będziesz w stanie spłacać należności w terminie. W takiej sytuacji pamiętaj, aby nie unikać odpowiedzialności.

Najlepszym rozwiązaniem jest wypracowanie porozumienia z wierzycielem lub firmą windykacyjną. Masz wtedy największe pole do negocjacji i dopasowania warunków spłaty zadłużenia do swojej sytuacji życiowej.

Jeśli wierzyciel lub firma windykacyjna wyczerpią już wszystkie możliwości do osiągnięcia porozumienia z osobą zadłużoną, wtedy rozpoczyna się proces egzekucji długu.

Postępowanie sądowo- egzekucyjne – na czym polega?

Jeżeli wierzyciel, wobec którego masz zadłużenie, uzyska sądowy nakaz zapłaty, może zwrócić się do komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego z Twojego majątku. Dotyczy to także zwrotu podatku.

Co może zająć komornik?

 • Wynagrodzenie – które uzyskujesz z tytułu umowy o pracę, ale do wysokości ustawowego, minimalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz wynagrodzenie uzyskane z tytułu umów cywilno-prawnych;
 • Emeryturę i rentę, ale również do wysokości ustalonego minimum w wysokości 75% najniższej emerytury lub renty;
 • Środki, które gromadzisz na rachunku bankowym, ale komornik musi pozostawić kwotę odpowiadającą 75% minimalnego wynagrodzenia;
 • Nieruchomości;
 • Ruchomości – np. sprzęt RTV/AGD, biżuteria, drogocenne przedmioty.

Czego nie może zająć komornik?

 • Zasiłków, alimentów i świadczeń, np. 500+;
 • Przedmiotów i urządzeń potrzebnych Ci do wykonywania pracy zarobkowej lub nauki;
 • Rzeczy osobistych, jak codzienna odzież, bielizna;
 • Niezbędnych sprzętów domowych, np. kuchenki, oraz sprzętów do rehabilitacji;
 • Zapasów żywności i opału wystarczających na miesiąc.

 

Zwrot podatku a komornik

Jak wygląda procedura postępowania komornika w przypadku zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku?

 • Komornik przesyła do właściwego urzędu skarbowego pismo o zajęciu przysługującej dłużnikowi wierzytelności.
 • Wypłata należnego zwrotu lub nadpłaty podlega wstrzymaniu. Fiskus nie może wypłacić pieniędzy dłużnikowi.
 • Fiskus przekazuje środki na rachunek bankowy komornika lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Co ważne, urząd skarbowy ma obowiązek sprawdzić, czy podatnik nie ma długów także wobec fiskusa, zanim przekaże pieniądze komornikowi, ponieważ te muszą zostać spłacone w pierwszej kolejności.
 • Jeśli po spłacie zaległości i bieżących zobowiązań podatkowych pozostanie nadwyżka, zostanie ona przekazana komornikowi.

 

Według kodeksu postępowania cywilnego komornik ma prawo do zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku PIT bez względu na czas, w którym się po niego zgłosi. Nie ma więc znaczenia, czy komornik wystosuje pismo do urzędu skarbowego o zajęciu wierzytelności przed, czy po złożeniu przez dłużnika rozliczenia. Środki i tak nie trafią na konto osoby zadłużonej.

 

 

Firma windykacyjna podejmuje działania jedynie polubowne

Głównym celem firmy windykacyjnej jest porozumienie z osobą zadłużoną i ustalenie warunków spłaty optymalnych dla obu stron. Firma windykacyjna posiada więc wszelkie niezbędne narzędzia i chęci, aby pomóc Ci wyjść z zadłużenia na tak zwanej ścieżce polubownej. W tym celu skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci różne możliwe opcje wyjścia z długów, w tym na przykład rozłożenie długu na raty.

Firma windykacyjna nie zastosuje jednak żadnych działań, mających na celu zajęcie Twojego majątku bez Twojej zgody. Jest to zadanie komornika, który wykonuje wyrok sądu, działając na zlecenie wierzyciela. Ma do tego odpowiednie uprawnienia, dlatego może zająć środki materialne zadłużonej osoby. Więcej na temat różnic między działaniem firm windykacyjnych a komornika pisaliśmy TUTAJ.

Dopiero wobec braku chęci do współpracy z Twojej strony, firma windykacyjna może skierować sprawę na ścieżkę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Nie warto więc unikać kontaktu z firmą windykacyjną. Osiągnięcie porozumienia pozwoli Ci na spłatę zadłużenia na własnych warunkach. Możesz np. przeznaczyć część lub całość zwrotu podatku na uregulowanie należności. Wtedy szybciej wyjdziesz z zadłużenia. Będziesz mieć jednak wybór i kontrolę nad swoimi finansami.

 

Te artykuły mogą Cię zainteresować:

Licytacje komornicze – co trzeba o nich wiedzieć?

Firma windykacyjna a komornik. Jakie są różnice?

Jesteś zadłużony? Znaj swoje prawa

 

Poleć artykuł