Rzetelna firma windykacyjna pomoże wyjść z długów i będzie działać etycznie. Poznaj zasady, jakie obowiązują przedsiębiorstwa windykacyjne.

Firma windykacyjna – jak działa?

 

Firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności od dłużników. Są pośrednikiem między wierzycielem a osobą zadłużoną. Mogą też wykupywać długi i same stać się wierzycielem osób zadłużonych.

 

Prawne umocowanie działania firm windykacyjnych oparte jest na ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r.

 

Zakres i sposób działania firm windykacyjnych reguluje kodeks cywilny. Jasno określa, co może firma windykacyjna i kiedy przekracza swoje uprawienia. Warto o tym wiedzieć — to pierwszy sposób na sprawdzenie firmy windykacyjnej.

 

Co może firma windykacyjna?

 

Zakres tego, co może robić firma windykacyjna obejmuje wyłącznie działania polubowne. Firma windykacyjna może:

 

 • wysłać Ci wezwanie do zapłaty,
 • kontaktować się z Tobą telefonicznie,
 • informować Cię o stanie Twojego zadłużenia,
 • informować o swoich działaniach względem Twojej osoby,
 • skierować sprawę do sądu, jeśli odmówisz współpracy.

 

Ponieważ firmy windykacyjne stawiają na windykację polubowną, czyli rozmowy i negocjacje z dłużnikami, mogą próbować kontaktować się z Tobą wielokrotnie. Dopiero, gdy żadne z tych działań nie odniosą skutku, kierują sprawę do sądu.

 

Czego nie może firma windykacyjna?

 

Lista tego, czego nie może firma windykacyjna jest znacznie dłuższa. Znajomość czynności zabronionych prawnie może uchronić Cię przed kontaktem z firmą windykacyjną, która działa nieetycznie.

 

Firma windykacyjna i jej przedstawiciele nie mogą:

 

 • nachodzić Cię w domu lub miejscu pracy,
 • nachalnie kontaktować się z Tobą i pismami, mailami, SMS-ami i telefonami ani dzwonić do Ciebie w godzinach wolnych od pracy,
 • szantażować, straszyć,
 • zachowywać się agresywnie i w sposób, który narusza Twoją godność osobistą,
 • informować o Twoim zadłużeniu osoby trzecie, w tym Twojego pracodawcę,
 • domagać się wydania majątku w celu spłaty zobowiązania,
 • zająć mienia dłużnika i jego rachunku bankowego — to może komornik.

 

Firma windykacyjna nie może więc przekraczać uprawnień, jakie ją obowiązują w świetle prawa. Dlatego warto to prawo poznać.

 

Jesteś dłużnikiem? Znaj swoje prawa

 

Firma windykacyjna — opinie

 

Jak jeszcze można sprawdzić firmę windykacyjną? Z pewnością warto potwierdzić jej istnienie w bazach przedsiębiorców: CEIDG i KRS. Jeśli widnieje w rejestrach, to już dobry znak.

 

Poza tym, warto po prostu poszukać informacji o danej firmie windykacyjnej. Można np. poszukać opinii osób, które dzięki współpracy z firmą windykacyjną wyszły na finansową prostą.

 

Zasady Dobrych Praktyk

 

Jeśli firma jest zrzeszona w Związku Przedsiębiorstw Finansowych, w którym obowiązuje Kodeks Dobrych Praktyk, to masz pewność, że wszystkie Twoje prawa będą przestrzegane.

 

Windykator z firmy zrzeszonej w ZPF odezwie się do Ciebie wyłącznie w celu przeprowadzenia windykacji polubownej. Będzie chciał się dowiedzieć, jaka jest Twoja sytuacja finansowa i jakie masz możliwości spłaty zadłużenia. Zaproponuje harmonogram spłaty — plan wyjścia z długów. Podjęcie z nim rozmowy może przybliżyć Cię do upragnionej wolności od długów.

 

Zbiór norm etycznych, których powinny przestrzegać firmy windykacyjne.

 

Sprawdź również:

Czy windykator może kontaktować się z pracodawcą osoby zadłużonej?

Kiedy możesz renegocjować z firmą windykacyjną warunki spłaty zadłużenia?

Mity na temat windykacji

Poleć artykuł