Firmy windykacyjne zrzeszone w KPF, zobowiązane są do przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk, które zostały opisane szczegółowo w osobnym materiale. Jednakże warto wspomnieć o działaniach zakazanych w kodeksie etycznym. Opisane poniżej zachowania są niedozwolone a firma windykacyjna, która je stosuje naraża się na sankcje ze strony komisji etyki przy KPF, a także działania państwowych organów nadzoru i kontroli.

Firmom windykacyjnym i jej przedstawicielom nie wolno:

 1. Używać siły, stosować gróźb karalnych i innych działań naruszających godność osobistą dłużnika.
 2. Używać języka wulgarnego, nieprzyzwoitego lub sformułowań naruszających godność osobistą dłużnika.
 3. Zastraszać osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
 4. Przekazywać lub ujawniać informacji dotyczących prowadzonej sprawy osobom trzecim bez zgody dłużnika, a w szczególności nieletnim członkom rodziny dłużnika.
 5. Prowadzić korespondencji pisemnej, wykorzystywać ubioru czy stosować narzędzi w sposób, który wskazywałby na to, że działania są podjęte przez organy państwowe lub inne instytucje niż firma windykacyjna.
 6. Podawać nieprawdziwych wiadomości dotyczących kwoty zadłużenia, charakteru i statusu wierzytelności.
 7. Podawać nieprawdziwych informacji na własny temat, kwalifikacjach, uprawnieniach czy podawanie się za inną instytucję windykacyjną. Nie wolno również bez udokumentowania wskazywać na działanie w imieniu innej instytucji. Przedstawiciele firmy windykacyjnej nie mogą wprowadzać w błąd odnośnie własnych uprawnień w kontekście kwalifikacji prawniczych.
 8. Wprowadzać w błąd przez przekazywanie nieprawdziwych informacji odnośnie rzekomych konsekwencji nieuregulowania wierzytelności – np. przez informowanie o groźbie aresztu, pozbawienia wolności, czy konfiskaty mienia.
 9. Sugerowania dłużnikowi bądź osobom trzecim, że w związku z wierzytelnością osoba zadłużona jest przestępcą.
 10. Przyjmować środków finansowych od dłużników bez pokwitowania.
 11. Grozić lub podejmować się działań mających na celu naruszenie własności dłużnika.
 12. Pobierać od dłużnika – bez prawomocnego tytułu prawnego (bez udokumentowania umowami, bądź stosownymi przepisami prawa) – opłat w związku z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym.

Jeżeli miałeś do czynienia, z którymkolwiek z powyższych punktów zgłoś sprawę do Komisji Etyki przy KPF! https://kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

 

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Zobacz również:
Reklamacja postępowania windykacyjnego
Prawa osoby zadłużonej
Usługi firmy antywindykacyjnej. Skorzystać czy nie?

Poleć artykuł