Zarówno firma windykacyjna, jak i komornik zajmują się odzyskiwaniem długów. Na tym jednak kończą się podobieństwa. Jeśli unikasz kontaktu z firmą windykacyjną w obawie przed utratą majątku, to popełniasz błąd. Sprawdź, z czym wiąże się wizyta komornika, a z czym kontakt z firmą windykacyjną.

Pojęcia „windykator” i „komornik” często używane są zamiennie. Okazuje się jednak, że ich zadania, uprawnienia i możliwości bardzo się różnią.

Z naszego poradnika dowiesz się:

 • Co wolno robić komornikowi, a co firmie windykacyjnej?
 • Jakie są różnice między firmą windykacyjną a komornikiem?
 • Dlaczego warto współpracować z firmą windykacyjną?

Spis treści

Czym zajmuje się firma windykacyjna?
Co może, a czego nie może robić firma windykacyjna?
Kim jest komornik?
Jakie uprawnienia ma komornik?
Jakie są różnice między firmą windykacyjną a komornikiem?
Co zrobić, by pozbyć się długów bez interwencji komornika?

Zanim wyjaśnimy podstawowe różnice, zaczniemy od przytoczenia teorii.

Czym zajmuje się firma windykacyjna?

Zadaniem firmy windykacyjnej jest polubowne porozumienie się z Tobą w kwestii spłaty zadłużenia.
W tym celu firma skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci różne możliwe opcje wyjścia z długów, w tym na przykład rozłożenie długu na raty.

Co może, a czego nie może robić firma windykacyjna?

Działania firmy windykacyjnej skupiają się na informowaniu Cię o aktualnym statusie zadłużenia
i jego wysokości oraz ustaleniu warunków spłaty. Przy braku chęci do współpracy z Twojej strony, firma windykacyjna może skierować Twoją sprawę na ścieżkę postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

Czego nie zrobi firma windykacyjna?

 • Nie zajmie Twojego majątku ani środków na koncie;
 • Nie będzie Cię nękać wizytami lub dzwonić w niedozwolonych godzinach;
 • Nie użyje siły, gróźb karalnych lub innych czynności naruszających Twoją godność osobistą;
 • Nie ujawniani informacji o zadłużeniu i przebiegu czynności windykacyjnych nieuprawnionym osobom trzecim;
 • Nie przedstawi nieprawdziwych danych dotyczących długu, w szczególności określających charakter, wielkość i status prawny długu.

 

Kim jest komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Jego uprawnienia reguluje Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Zadaniem komornika jest odzyskanie na wniosek wierzyciela zaległej należności z majątku dłużnika.

Jakie uprawnienia ma komornik?

Jeżeli wierzyciel uzyska sądowy nakaz zapłaty, może zwrócić się do komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego z Twojego majątku.

 

Co może zająć komornik?

 • Wynagrodzenie – które uzyskujesz z tytułu umowy o pracę, ale do wysokości ustawowego, minimalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz wynagrodzenie uzyskane z tytułu umów cywilno-prawnych;
 • Emeryturę i rentę, ale również do wysokości ustalonego minimum w wysokości 75% najniższej emerytury lub renty;
 • Środki, które gromadzisz na rachunku bankowym, ale komornik musi pozostawić kwotę odpowiadającą 75% minimalnego wynagrodzenia;
 • Nieruchomości;
 • Ruchomości – np. sprzęt RTV/AGD, biżuteria, drogocenne przedmioty.

Czego nie może zająć komornik?

 • Zasiłków, alimentów i świadczeń, np. 500+;
 • Przedmiotów i urządzeń potrzebnych Ci do wykonywania pracy zarobkowej lub nauki;
 • Rzeczy osobistych, jak codzienna odzież, bielizna;
 • Niezbędnych sprzętów domowych, np. kuchenki oraz sprzętów do rehabilitacji;
 • Zapasów żywności i opału wystarczających na miesiąc.

Jakie są różnice między firmą windykacyjną a komornikiem?

Podstawowymi różnicami między firmą windykacyjną a komornikiem są zakres oraz cel działania. Głównym celem firmy windykacyjnej jest porozumienie z dłużnikiem i ustalenie warunków spłaty optymalnych dla obu stron. Firma windykacyjna posiada więc wszelkie niezbędne narzędzia i chęci, aby pomóc Ci wyjść z zadłużenia na tak zwanej ścieżce polubownej.

Komornik wykonuje natomiast wyrok sądu, działając na zlecenie wierzyciela. Ma do tego odpowiednie uprawnienia, dlatego może zająć środki materialne zadłużonej osoby.

Co zrobić, by pozbyć się długów bez interwencji komornika?

 • Nie unikaj firmy windykacyjnej!
 • Porozmawiaj z doradcą z firmy windykacyjnej o swojej sytuacji finansowej.
 • Pozwól ekspertom przygotować dogodny plan spłaty.
 • Ustal z firmą windykacyjną wysokość miesięcznej raty.
 • Spłacaj raty w terminie.

 

Poniżej znajdziesz ściągawkę w formie tabeli, dzięki której dowiesz się, co może robić firma windykacyjna, a co komornik.

Windykator a komornik

 

Z naszego poprzedniego poradnika dowiesz się więcej na temat możliwości dogadania się z firmą windykacyjną.

Poleć artykuł