Windykator terenowy działa polubownie i negocjuje. To z nim masz szansę wypracować program spłaty, żeby m.in. uniknąć procesu sądowego. Sprawdź, jakie ma prawa i obowiązki i na czym polega windykacja terenowa.

 

Z tekstu dowiesz się:

 1. Windykacja terenowa — czym jest?
 2. Kiedy konieczna jest windykacja terenowa?
 3. Dlaczego windykacja terenowa jest legalna?
 4. Co może windykator terenowy?
 5. Czego nie może windykator terenowy?
 6. Windykacja terenowa a koronawirus.

 

Z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że ¼ dorosłych Polaków nie spłaca w terminie swoich pożyczek i kredytów. Dane te mogą wzrosnąć bo większość z nas obawia się gospodarczych skutków kolejnego lockdownu i trzeciej fali pandemii. Do domów osób, które nie spłacają należności może zapukać windykator. W naszym artykule wyjaśniamy, czym jest windykacja terenowa, co może windykator i dlaczego opłaca się z nim negocjować.

 

Windykacja terenowa — czym jest?

To etap windykacji, w którym dochodzi do spotkania windykatora z osobą zadłużoną. Jej celem jest bezpośrednia rozmowa, która ma doprowadzić do ustalenia, w jaki sposób zostanie zrealizowana spłata zobowiązania.

Ważne! Windykacja terenowa jest windykacją miękką w systemie polubownym. To znaczy, że windykator za wszelką cenę będzie dążył do negocjacji i wypracowania rozwiązania korzystnego dla obu stron.

Wizyta windykatora w domu osoby zadłużonej pozwala na ocenę jego sytuacji materialnej i finansowej. Jest okazją do przedstawienia argumentów za spłatą i ostrzeżenia przed konsekwencjami jej braku. Dla osoby zadłużonej może być szansą na szczerą rozmowę o rzeczywistych powodach zadłużenia i niespłacania należności. Najlepiej, kiedy windykacja terenowa skutkuje rozwiązaniem w postaci ustalenia harmonogramu spłaty.

Do windykacji terenowej zaliczają się również wizyty windykatora, które mają na celu przekazanie korespondencji, np. wezwania do zapłaty. A także, jeśli zadłużenie spłacane jest gotówką — odebranie raty.

Jeśli podczas kilku kolejnych wizyt lub innych prób kontaktu, osoba zadłużona nie podejmie negocjacji, windykacja terenowa przeradza się w tzw. windykację twardą, sądową. Decydującą w niej rolę przejmuje wtedy komornik sądowy.

 

Kiedy odbywa się windykacja terenowa?

To zależy od firmy windykacyjnej, ale zwykle jest to tydzień – dwa od chwili przejęcia przez nią długu. Przez ten czas windykator przygotowuje się do wizyty — zbiera informacje o osobie zadłużonej, jej sytuacji finansowej i materialnej, powodach niewywiązywania się ze spłaty.

 

Dlaczego windykacja terenowa jest legalna?

Windykacja terenowa jest działaniem legalnym, kiedy windykator realizuje działania z zachowaniem pełnych praw osoby zadłużonej oraz standardów etycznych przyjętych w branży. Przykładem takich standardów są Zasady Dobrych Praktyk przestrzegane przez firmy zrzeszone w Związku Przedsiębiorców Finansowych. Jest to zbiór norm społecznych i prawnych, które chronią osobę zadłużoną przed nieuczciwymi lub uciążliwymi praktykami. Jeśli odwiedził Cię windykator terenowy zrzeszony w ZPF, możesz mieć pewność, że będzie przestrzegać Twoich praw i norm etycznych.

 

Co może windykator terenowy?

Windykator terenowy ma jeden cel — zmotywować osobę zadłużoną i doprowadzić do ustalenia warunków spłaty. Aby to osiągnąć może wykonać szereg działań, takich jak:

 • wysłanie e-maila lub listu (oba muszą być imiennie podpisane),
 • wykonanie telefonu lub napisanie SMS-a,
 • udzielenie informacji o zadłużeniu i konsekwencjach w przypadku braku spłaty,
 • ustalenie z osobą zadłużoną harmonogram spłat,
 • dostarczenie korespondencji związanej z zadłużeniem,
 • odebranie raty w gotówce.

Jak widzisz, windykator terenowy to ktoś w rodzaju negocjatora i tak należy go postrzegać.

 

Czego nie wolno windykatorowi terenowemu?

Lista działań, których nie może podjąć windykator terenowy jest długa. Dobrze znać swoje prawa, żeby nie paść ofiarą firmy windykacyjnej, która stosuje nieuczciwe praktyki. Wedle prawa windykator terenowy nie może:

 • udzielać informacji o sytuacji finansowej osoby zadłużonej osobom postronnym, w tym rodzinie,
 • straszyć komornikiem i sądem,
 • straszyć, że zajmie konto bankowe,
 • straszyć, że przejmie wypłatę lub inne należności,
 • zachowywać się agresywnie,
 • wejść do mieszkania bez zgody,
 • zabierać czegokolwiek, co należy do osoby zadłużonej,
 • stosować przymusu,
 • nękać telefonami i SMS-ami,
 • nachodzić osobę zadłużoną w nocy,
 • dokonać eksmisji z mieszkania,
 • naruszyć nietykalnościcielesnej.

Jeśli osoba, która podaje się za windykatora terenowego zrobiła choćby jedną w powyższych rzeczy, możesz zgłosić to na policję.

Jeśli dojdzie do złamania Twoich praw przez rzekomego windykatora, możesz też złożyć na niego skargę do Komisji Nadzoru Finansowego lub zażalenie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Windykacja terenowa a koronawirus

Z uwagi na aktualne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, windykator terenowy musi przestrzegać zasad sanitarnych:

 • noszenia maseczki ochronnej,
 • zachowania dystansu 1,5 m.

Pandemia wpłynęła również na działanie sądów. Jeśli podczas Tarczy Antykryzysowej w 2021 r. bieg terminów procesowych i sądowych zostanie zawieszony (tak jak w czasie Tarcz Antykryzysowych w 2020 r.), odmowa rozmowy z windykatorem nie ochroni Cię przed rozprawą sądową, tylko opóźni wszczęcie postępowania. Dlatego jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej i spodziewasz się wizyty windykatora, potraktuj to jako szansę na wyjście z zadłużenia.

 

Sprawdź także:

Mity na temat windykacji. Warto je poznać

Firma windykacyjna a komornik. Jakie są różnice?

Poleć artykuł