Cesja zadłużenia to sprzedaż należności konsumenta wraz z zaległymi odsetkami. Zmiana wierzyciela może budzić niepokój, jest jednak szansą na rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej.

Do cesji wierzytelności może dojść, jeśli nie spłacasz swojego zadłużenia. Wystarczy kilka niezapłaconych rat, żeby firma (w której np. zalegasz z czynszem, rachunkiem za telefon czy ze spłatą „chwilówki”) lub instytucja (kiedy nie opłacasz na czas kredytu w banku) mogła sprzedać Twój dług firmie windykacyjnej. Jeśli zadłużenie przekracza wysokość określoną w rejestrze dłużników, Twoje dane po 30 dniach automatycznie się tam znajdą.

Nie wszystkie firmy mają możliwości zajmować się odzyskiwaniem należności, stąd — jeśli masz zadłużenie — z dużym prawdopodobieństwem możesz się spodziewać, że odezwie się do Ciebie firma windykacyjna. Warto podjąć rozmowę z jej przedstawicielem, który zaproponuje Ci możliwe drogi wyjścia z zadłużenia, dostosowane do Twoich aktualnych możliwości finansowych.

Co może być przedmiotem cesji wierzytelności?

Wierzytelnością może być praktycznie wszystko (poza wybranymi przypadkami określonymi w prawie, lub gdy jest to wierzytelność o charakterze osobistym (alimenty, renta). Przedmiotem cesji mogą być również:

  • wierzytelności przedawnione,
  • wierzytelności zabezpieczone hipoteką,
  • wierzytelności zabezpieczone zastawem lub zastawem rejestrowym.

Co ważne, cesji może podlegać jedynie część wierzytelności. Czyli część Twoich długów może zostać przekazana nowemu wierzycielowi, a pozostałe należności nie zmienią wierzyciela.

Jak wygląda cesja zadłużenia?

Sam proces jest czynnością prawną, której podstawą są artykuły od 509 do 516 Kodeksu postępowania cywilnego. Dwie strony (aktualny i przyszły wierzyciel) spisują umowę przenoszącą zadłużenie na osobę trzecią, czyli np. firmę windykacyjną. Staje się ona właścicielem długu i związanych z nim praw, w tym roszczeń o zaległe odsetki.

Konsument nie jest stroną tej umowy i dlatego zgodnie z prawem cesja może odbyć się bez Twojej wiedzy. Pierwotny wierzyciel ma jednak obowiązek poinformować Cię o tym fakcie.

Wyjątkiem jest zapis w umowie między dotychczasowym wierzycielem a konsumentem, który zastrzega, że w razie cesji wierzytelności jego zgoda jest konieczna.

Cesja zadłużenia okazją na rozwiązanie kłopotów

Cesja długu jest szansą na pozbycie się trudności finansowych. Warto z niej skorzystać, bo firma windykacyjna zawsze oferuje elastyczne warunki spłaty.

  • Wysokość raty nie jest narzucana z góry, brane są pod uwagę możliwości konsumenta.
  • Część firm windykacyjnych oferuje programy lojalnościowe, które uprawniają do kilkuprocentowych zwrotów rat, w zamian za regularne spłaty.

Harmonogram spłat dopasowywany jest nie tylko do wymagań firmy windykacyjnej, ale również do sytuacji życiowej osoby zadłużonej.

Zawiadomienie o cesji zadłużenia – co robić?

Firmy windykacyjne – inaczej niż banki czy firmy nastawione na sprzedaż – specjalizują się w kwestiach finansowych i mają szeroki wachlarz warunków spłaty, który dostosowują indywidualnie do konsumenta. Dlatego, jeśli otrzymasz zawiadomienie od nowego wierzyciela, zacznij od rozmowy z pracownikiem firmy, która przejęła dług:

  • Odpowiedz na pismo, skontaktuj się z pracownikiem firmy windykacyjnej.
  • Powiedz, jakie obecnie masz możliwości finansowe — razem uzgodnicie możliwości spłaty.
  • Nowe warunki zostaną zawarte w ugodzie — trzeba będzie ją podpisać.
  • Pilnuj spłacania zaległości zgodnie z nowym harmonogramem.

Gdy zlekceważysz cesję zadłużenia

Jeśli nie podejmiesz dialogu z firmą windykacyjną, może to poskutkować przekazaniem sprawy do sądu i komornika. Tym samym Twoja możliwość negocjacji zostanie ograniczona.

Wsparcie firmy windykacyjnej, która podejmuje rozmowę z konsumentem, może być pomostem między aktualną trudną sytuacją finansową a całkowitą wolnością od długów. Jeśli masz długi skontaktuj się  z windykatorem się i dowiedz, co w tej sytuacji możesz zrobić.

 

Sprawdź nasze poprzednie artykuły:

Rozwód a kredyt. Kto spłaca długi?

Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?

Gdzie osoba zadłużona może szukać wsparcia?

Poleć artykuł