Nota obciążeniowa stosowana w windykacji jest jednym z narzędzi, które umożliwiają egzekwowanie należności. Nie dotyczy to jednak wszystkich zadłużonych, jedynie przedsiębiorców.

 

 1. Nota obciążeniowa — co to jest?
 2. Kiedy stosować notę obciążeniową?
 3. Nota obciążeniowa w windykacji

 

Jednym z narzędzi wierzycieli do odzyskania pieniędzy jest nota obciążeniowa. Ten finansowy instrument może być wystawiony w ściśle określonych sytuacjach, które opisujemy poniżej. Jeśli masz zaległe płatności, sprawdź, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że otrzymasz notę obciążeniową i co wtedy możesz zrobić.

 

Nota obciążeniowa — co to jest?

 

Nota obciążeniowa — inaczej księgowa — jest dokumentem rozliczeniowym stosowanym w księgowości. Od faktury różni się głównie tym, że rozliczeniu ujętym w nocie mogą być poddane jedynie transakcje nieobciążone podatkiem VAT. Noty księgowe często są wykorzystywane w organizacjach pozarządowych, ale nie tylko tam.

 

Nota obciążająca kosztami windykacji nie dotyczy osób fizycznych. Może ją wystawić jedynie przedsiębiorca (wierzyciel) drugiemu przedsiębiorcy (dłużnikowi) i może dotyczyć wyłącznie umów zawartych po 28 kwietnia 2013 r.

 

Kiedy stosować notę obciążeniową?

 

Nota księgowa ma zastosowanie w ściśle określonych sytuacjach, m.in.:

 

 • w celu korekty wcześniej wystawionych dokumentów (bez podatku VAT),
 • przy przeniesieniu kosztów na nabywcę (koszty nie mogą zawierać VAT-u),
 • jako wewnętrzną dokumentację rozliczenia organizacji z jej pracownikami.

 

To jednak nie wszystkie zastosowania noty księgowej. Część z nich dotyczy stricte windykacji i dobrze wiedzieć, do czego jest wykorzystywana.

 

Nota obciążeniowa w windykacji

 

Nota księgowa stosowana w windykacji jest jednym z narzędzi, które umożliwiają egzekwowanie należności. Wystawia się ją w celu:

 

 • naliczenia kary umownej w przypadku niedotrzymania postanowień umowy,
 • naliczenia odsetek w przypadku opóźnionej płatności.

 

Kiedy nota obciążeniowa zostaje wystawiona, żeby naliczyć odsetki jako rekompensatę kosztów windykacji, oznacza to określone kary finansowe. Obciążają one osobę zadłużoną już od pierwszego dnia opóźnienia płatności.

 

Wysokość rekompensaty określona jest w Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. i od 1 stycznia 2020 r. wynosi odpowiednio:

 

 • 40 Euro — przy kwocie świadczenia do 5 tys. zł
 • 70 Euro — przy kwocie świadczenia od 5 do 50 tys. zł,
 • 100 Euro — przy kwocie świadczenia od 50 tys. zł.

 

Łatwo przeliczysz wysokość odsetek na złotówki — po średnim kursie Euro NBP z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nota została wystawiona.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i Twój wierzyciel lub firma windykacyjna wystawiła Ci notę obciążeniową rekompensującą koszty windykacji, musisz doliczyć te koszty do swojego zadłużenia i je spłacić. Nie pozwól, żeby te dodatkowe kwoty odebrały Ci motywację do spłaty długu. Opracuj plan działania — najlepiej razem z windykatorem — i zacznij działać.

 

Sprawdź też:

Czy można zamknąć działalność gospodarczą z długami?

Co zrobić z zaległościami w ZUS?

Jak sprawdzić firmę windykacyjną?

Poleć artykuł