Nie tylko za niespłacone kredyty i pożyczki można trafić do rejestru dłużników. Przykre konsekwencje czekają także tych, którym zasądzono płacenie alimentów, a z różnych powodów ich nie regulują. Wówczas powstaje dług alimentacyjny. Co trzeba o nim wiedzieć?

Z tekstu dowiesz się:

Co to jest dług alimentacyjny?
Czy dług alimentacyjny podlega dziedziczeniu?
Czy dług alimentacyjny się przedawnia?
Czy można umorzyć dług alimentacyjny?

Alimenty to świadczenia pieniężne przysługujące np. dziecku po rozwodzie rodziców, rodzicom w trudnej sytuacji finansowej od dzieci czy byłemu małżonkowi. Uzgodnione są na podstawie wyroku sądu lub ugody alimentacyjnej. Należy je płacić co miesiąc. Prawo alimentacyjne w Polsce regulowane jest Ustawą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Co to jest dług alimentacyjny?

Wypadki losowe, choroba, brak pracy czy nawet zwykła niefrasobliwość mogą być powodem opóźnień regulowania obowiązku alimentacyjnego. Niestety jest bardzo duża grupa zobowiązanych do płacenia alimentów, która świadomie unika tej odpowiedzialności . Jeżeli zasądzona kwota nie jest regulowana przez dłuższy czas, narasta dług alimentacyjny, który i tak będzie musiał zostać spłacony.

Warto dodać, że niepłacenie alimentów jest uznawane za przestępstwo. Dłużnik alimentacyjny może zostać postawiony przed odpowiedzialnością karną, a w efekcie trafić nawet do więzienia.

Jeżeli osoba, która ma obowiązek płacenia świadczenia alimentacyjnego jest niewypłacalna, ukrywa się lub permanentnie uchyla się od płacenia, obowiązek przejmuje gmina.

Alimenty z tego źródła wypłacane są pod określonymi warunkami (piszemy o tym na naszym blogu TUTAJ), maksymalnie do kwoty 500 zł miesięcznie. Tym samym powstaje dług z tytułu wypłaty alimentów dla osoby, której zasądzono ten obowiązek i w przypadku braku regulowania wraz z odsetkami w całości egzekwowany od dłużnika alimentacyjnego.

Czy dług alimentacyjny podlega dziedziczeniu?

Obowiązek alimentacyjny ma charakter osobisty. W praktyce oznacza to, że wygasa, kiedy umiera jego właściciel. Jednak trzeba pamiętać, że samo zadłużenie alimentacyjne pozostaje i co więcej, zalicza się do spadku.

Co zatem, jeśli dziecko pobierające alimenty będąc jednocześnie spadkobiercą odziedziczy po rodzicu długi za własne alimenty? Ponieważ wierzyciel nie może być równocześnie dłużnikiem, nie ma konieczności spłaty długu.

Zostaje kwestia zobowiązania wobec Funduszu Alimentacyjnego, a tę reguluje Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 28 ust. 3). Wynika z niej, że zadłużenie alimentacyjne względem organów samorządowych przestaje być aktualne w chwili śmierci dłużnika.

Czy dług alimentacyjny się przedawnia?

Kwestie zadłużenia alimentacyjnego, a także przedawnienia tego zobowiązania określa art. 137 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Mówi on, że zadłużenie alimentacyjne przedawnia się po upływie trzech lat.

Jednakże zobowiązanie to nie ulega przedawnieniu u komornika. Tak długo, jak długo trwa postępowanie, dług pozostaje aktualny, a termin przedawnienia nie biegnie. Nawet w sytuacji, kiedy procedura egzekucji jest prowadzona przez kilka lat, dług alimentacyjny nie ulega przedawnieniu, ostatecznie procedury muszą zostać zawieszone przez komornika.

Jeżeli alimenty były wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego i w taki sposób powstało zadłużenie, nie ulega ono przedawnieniu, ale wygasa wówczas, kiedy będzie spłacone. Szczególnym przypadkiem będzie sytuacja dotycząca dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia – procedura przedawnienia rozpocznie się dopiero po uzyskaniu przez nie pełnoletności. Warto zwrócić uwagę, że w tej sytuacji wierzycielem jest gmina, która wypłaciła świadczenie i to ona będzie dochodzić spłaty długu.

Czy można umorzyć dług alimentacyjny?

Decyzja o umorzeniu długu alimentacyjnego wymaga oceny sytuacji dochodowej, rodzinnej i zdrowotnej dłużnika, ale nie jest to łatwe. Rozpatrując tego typu sprawy sądy w Polsce w pierwszej kolejności zwracają uwagę na interes dziecka, żeby nie było pozbawione środków utrzymania.

Umorzenie należności alimentacyjnych nie zdarza się dość często. Żeby to było możliwe konieczne będzie najpierw spłacenie zaległości z tego tytułu. Odwołane mogą zostać jedynie przyszłe świadczenia. Rozmowy na temat ewentualnego umorzenia długu należy prowadzić z wierzycielem alimentacyjnym.

Niepłacenie tych zobowiązań przyczynia się do powstających długów alimentacyjnych, które i tak będą musiały zostać spłacone. Z kolei osoby, którym w ramach alimentów nie zostały zapłacone należne sumy, aby odzyskać zaległe alimenty, mogą dociekać swoich praw na wiele różnych sposobów.

 

Sprawdź także nasze poprzednie poradniki:

Rozwód a kredyt. Kto spłaca długi?

Ślub z osobą zadłużoną – czy odpowiadasz za długi małżonka powstałe przed zawarciem małżeństwa?

Co zrobić, żeby odzyskać alimenty?

Poleć artykuł