Jeżeli konsument ma zadłużenie, a wierzyciel nie upomina się o należną spłatę, wówczas dług może zostać przedawniony. To jednak nie oznacza, że nie ma żadnych konsekwencji dla zadłużonego. Co dzieje się z długami, jeśli ulegną przedawnieniu?

Z tego materiału dowiesz się:

  • Przedawnienie długu – co to znaczy?
  • Dług się przedawnia, ale nie znika
  • Po jakim czasie przedawniane są długi?
  • Kiedy dług się nie przedawni?
  • Przedawniony dług – konsekwencje

 

Zgodnie z zasadą dobrego współżycia społecznego, jeśli korzystamy z usługi, powinniśmy za nią zapłacić. Jeśli zaciągamy dług, zasada jest taka sama.

Zdarza się jednak, że zapomnimy o spłacie lub nieprzewidziane sytuacje życiowe powodują, że przestajemy spłacać zadłużenie, a wierzyciel przez wiele lat nie upomina się o należności. Dlatego warto wiedzieć, kiedy dokładnie następuje przedawnienie długów.

Przedawnienie długu – co to znaczy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego terminu.

W zależności od tego, o jakim długu jest mowa, termin ten może wynosić od roku do 10 lat. Jest to możliwe w przypadku przedawnienia ustalonego na drodze postępowania cywilnego.

Jeśli termin przedawnienia upłynie, wierzyciel ma ograniczone możliwości do wyegzekwowania zadłużenia.

Dług się przedawnia, ale nie znika

Przedawnienie długu nie oznacza jednak, że dług znika. Cały czas istnieje. Można dochodzić jego spłaty tylko na drodze polubownej.

Chodzi tutaj o ochronę i bezpieczeństwo konsumentów oraz wyeliminowanie sytuacji, kiedy wierzyciel np. po 25 latach zażąda spłaty długu, o którym zapomniał, z odsetkami.

Równocześnie warto zwrócić uwagę, że mimo, iż nie ma obowiązku spłaty przedawnionych długów, wpis o takim długu może pozostać w jednym z dostępnych rejestrów osób zadłużonych. A to rzuca się cieniem m.in. na historię kredytową konsumenta.

Po jakim czasie przedawniane są długi?

Trudno na powyższe pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem. Wszystko zależy od rodzaju zadłużenia i czasu, który upłynął od terminu spłaty.

Przedawnieniu ulegają wyłącznie roszczenia majątkowe, czyli przede wszystkim zobowiązania finansowe, jak np. rachunki za media, faktury za towary i usługi, kredyt, pożyczka czy podatki.

Poniżej przedstawiamy przykładowe terminy przedawnienia długów:

Rodzaj zadłużenia/ roszczenia (z tyt.) Czas, po jakim dług się przedawnia
Mandat (np. bilet komunikacyjny) 1 rok
umowa cywilnoprawna (np. zlecenie, dzieło) 2 lata (od dn. oddania dzieła, zlecenia)
Nieopłacona faktura 2 lata
Umowa sprzedaży 2 lata
Usługi telekomunikacyjne 2 lata
Karta kredytowa, pożyczki, kredyty 3 lata
Niepłacony mandat karny 3 lata
Czynsz 3 lata
Umowa o pracę 3 lata
należności z tyt. działalności gospodarczej 3 lata
Umowa ubezpieczeniowa 3 lata
Podatek od nieruchomości 3 lata (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy)
Podatek dochodowy VAT 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku)
Spadek 10 lat

 

Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Kiedy dług się nie przedawni?

W polskim prawie zdecydowana większość roszczeń może ulec przedawnieniu. Są jednak od tej reguły wyjątki i dotyczą roszczeń niemajątkowych, ponieważ tych nie można wyrazić w pieniądzach, np. przeprosiny w formie pisemnej na łamach gazety.

Jeśli chodzi o roszczenia majątkowe, nie przedawnią się te, które dotyczą roszczenia właścicieli rzeczy o zniesienie współwłasności rzeczy czy o naprawienie szkody majątkowej na osobie.

Przedawniony dług – konsekwencje

Mimo, że dług się przedawni, wierzyciel nadal może podejmować próby wyegzekwowania spłaty, np. zgłosić dłużnika do jednego z rejestru dłużników. To oznacza kłopoty dla osoby, która nie spłaciła zobowiązania. Firmie czy osobie trudno wziąć w takiej sytuacji kolejny kredyt, pożyczkę, czy usługę w abonamencie.

Korzystniejszym rozwiązaniem będzie więc ustalenie warunków spłaty z wierzycielem lub firm windykacyjną, która przejęła zadłużenie. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w naszych poprzednich poradnikach:

Poleć artykuł